FRASES FETES , DITES i REFRANYS RELACIONATS
AMB EL MENJAR I EL BEURE
ZER DEL MONTSEC

COMARCALS :

* Si vas a Balaguer esmorza primer.
* A les Avellanes coques planes.
* A Os de Balaguer sopiquers.
* Si voleu estar sans i bons, heu de menjar pasta de Ponts.
 

DEL PAÍS :
 

* Amb pa i vi, es fa camí.
* Amb pa i vi es fa curt el camí.
* L' arròs fa el ventre gros.
* Val més un traguet de negre que tota l'aigua del Segre.
* Menjar molt i pair bé, no pot ser.
* A taula i al llit , al primer crit.
* Aigua corrent no fa mal a la gent.
* Aigua corrent no mata la gent i aigua aturada alguna vegada.
* A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat.
* A ningú li amarga un dolç.
* Qui no plega un fesol, no menja quan vol.
* El que no mata , engreixa.
* Molta fruita menjaré i molta salut tindré.
* Hem menjat , hem begut ,gràcies a Déu que n´hi ha hagut.
* Per Sant Marti mata el porc i enceta el vi.
* Qui no vol cols , dos plats.
* Amb ceba i amb pa a Judes van desmamar.
* El millor tall és pel cuiner.
* Un bon trago de vi i alça Martí.
* Amb molta gana no hi ha pa dur.
* Matar el cuc.
* Ser un llepafils.
* Ser un tastaolletes.
* Menjar recalentat, doneu-li al gat.
* Al pa, pa i al vi, vi.
* L'escudella de pagès, és el plat que atipa més.
* L'aigua bullida allarga la vida.
* Menjar calent, bon aliment.
* Calla si menges sardina per no empassar-te l'espina.
* Qui menja sopes se les pensa totes.
* No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat.
* Si bona figura voleu tenir, molta verdura heu de consumir.
* Estic tip com un tinter.
* El bon aliment fa tornar jove a la gent.
* El pa pel color i el vi pel sabor.
* Val més una arengada damunt del pa que un colom a volar.
* Qui te gana, somia amb pa.
* A carn dura, dent aguda.
* Tinc una fam que mata.
* La millor hora per dinar és quan hi ha gana i menjar.
* Pluja d´agost, més mel i més most.
* Si tens set beu a galet.
* El pa mudat i el vi usat.
* A on no hi ha pa, tot es renou.
* Si tens set , jo en tinc vuit i encara no bec.
* Qui dorm a taula i menja al llit no té el seny complit.
* Si tens l´hisenda a l´Havana i t´estàs a Barcelona, tot sovint passaràs gana.
* Al mal de cap omple el pap.
* Ser més llarg que un dia sense pa.
* Gent jove, pa tou.
* A qui té fam les pedres li semblen pa.
* La gallina vella, fa bon caldo.
* No hi ha res millor que un trago amb porró.
* L'enciam no mata la fam.
* Octubre finit, raïm collit.
* Pel setembre , vi per vendre.
* Pel desembre, gelades i sopes calentes.
* Si per l'agost se senten trons, raïms bons.
* El vi fa sang i l'aigua fang.
* El setembre és veremador i es fa vi del bo i millor.
* L' agost és aquí , l'ametlla a collir.
* Pa que sobri, carn que abasti i vi que no falti.
* Qui no té tall, rossega els ossos.