Ascensor amb parada en dues plantes
Descripció i característiques del projecte

Data:  juliol 2000

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Jesús Muñoz Muñoz IES Torres I Bages de L'Hospitalet de Llobregat
Francesc Iglesias Rivero IES Angeleta Ferrer de Sant Cugat del Vallès
Data:  14- 7- 00
Nivell/cicle/crèdit:  4t d’ESO i Batxillerat Temps aprox.:  8 h


Objectiu del projecte
 • Construcció d'un ascensor controlat amb Sadex 

Requeriments
 • L'ascensor haurà de desplaçar-se i aturar-se automàticament des de planta baixa a primer pis i viceversa

Material i equipament
 • Interfície Sadex, programes Winlogo i Micromón
 • Mòduls d'entrades digitals, de control de motors, de sortides digitals i display
 • Ordinador 486 o superior
 • Pila de 1,5 V.
 • Motor de c.c. amb reductora
 • Dos polsadors NO
 • Dos finals de cursa NT
 • Fusta per construcció de l'estructura suport i cabina del ascensor
 • Corda
 • Cables unifilars
 • Regletes i cargoleria diversa

Descripció del projecte i funcionament
 • L'estructura consisteix en una torre de fusta de 4 mm amb el frontal al descobert sobre una base quadrada d'aglomerat de 10 mm. En la part superior es preveu l'allotjament del motor-reductor i del final de cursa d'aturada de pujada. En la base s'instal·laran els polsadors NO i el final de cursa d'aturada de la baixada. Els polsadors es connectaran al mòdul d'entrades digitals del Sadex mitjançant 5 cables. S'han de preveure 2 cables més per al control del motor i 2 més per alimentar el motor amb la pila de 1,5 V.

Funcionament:
 • En polsar el polsador NO1 l'ascensor pujarà fins que el sensor FC1 detecti l'arribada al primer pis i quedarà aturat en espera. En polsar el polsador NO2, l'ascensor baixarà fins que el sensor FC2 detecti l'arrivada a planta baixa i quedarà en espera.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Mòdul de control de motors. Sortida Motor 1, via a 1
 • Mòdul d'entrades digitals. Polsador NO1 via b 1
 • Polsador NO2 via b 2
 • Polsador FC1  via b 3
 • Polsador FC2  via b 4 
 • Mòdul de sortides digitals, via d 
 • Mòdul display, via c.

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

;projecte: Ascensor amb parada en dues plantes amb display

proc tria.pis
esborra.text
Si estat.entrada? "b 1 = "ver [pujar atura]
Si estat.entrada? "b 2 = "ver [baixar atura]
tria.pis
fi

proc parar
escriu "parar
atura.motor "a 1
tria.pis
fi

proc pujar
escriu "pujar
sortides "d [1 1 2 1 3 0 4 1 5 1 6 0 7 1]
dreta.motor "a 1
espera1.entrada "b 3
parar
fi

proc baixar
escriu "baixar
sortides "D [1 0 2 1 3 1 4 0 5 0 6 0 7 0]
esquerra.motor "a 1
espera1.entrada "b 4
parar
fi


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Es valora la possibilitat d'afegir polsadors NO i finals de cursa per tal de dotar a l'ascensor d'aturades en diversos pisos. 

Qüestions / activitats
 • Construcció de l'estructura de fusta i instal·lació del motor i dels sensors. 
 • Cablejat
 • Confecció del programa en Winlogo i connexió dels mòduls.
 • Avaluació del projecte. 

Valoració / conclusions
 • El projecte permet als alumnes l'estudi de la interfície i del programari de control de manera pràctica i funcional. 

 
 
Automatització d'un pont llevadís
Descripció i característiques del projecte

Data:  juliol 2000

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Sílvia Bosch   IES Gerbert d’Aurillac Navarcles
Eusebi Díez   IES Ramon Casas i Carbó Palau-solità i Plegamans
Jaume Castelltort  IES Júlia Minguell  Badalona
Data:  14- 7- 00
Nivell/cicle/crèdit:  ESO CICLE: 2n CRÈDIT: CV de control
TEMPS APROX.: 30 hores


Objectiu del projecte
 • Automatitzar la pujada i la baixada d'un pont llevadís per controlar el trànsit de vehicles i vaixells

Requeriments
 • Construcció d'un pont de fusta amb una passarel·la mòbil.
 • Muntatge d'un motor-reductor.
 • Construcció d'un sistema de politges amb contrapès per aixecar la part mòbil.
 • Instal·lació elèctrica per fer funcionar el motor-reductor i els leds de senyalització.
 • Muntar el sistema de control.

 • Fer el programa de control.

Material i equipament
 • Quid "Puente levadizo" de la casa TRADI·TECNO.
 • Equipament del SADEX:
 • mòdul de motors, mòdul d'entrades, mòdul de sortides, sonòmetre i luxòmetre.
 • Interfície Sadex.

 • Programes Winlogo i Micromón

Descripció del projecte i funcionament
 • Quan hi ha un nivell de so determinat:
          1. Els leds verds fan intermitències durant uns segons.
          2. Els leds verds s'apaguen i s'il·luminen els vermells.
          3. El motor s'engega girant a la dreta.
 • Quan el pont està aixecat:
          1. S'espera que arribi un senyal lluminós.
 • Quan s'ha detectat el senyal lluminós:
  1. El motor s'engega girant cap a l'esquerra.
  2. Quan arriba a la posició horitzontal (a baix) es para el motor, apaga els leds vermells i il·lumina els verds per donar pas a la circulació de vehicles.

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo.PONT LLEVADIS (senzill)

;manté el motor parat, els leds vermells apagats i els leds verds encesos. Espera que li arribi el senyal acústic per pujar el pont.
proc baix
atura.motor "a 1
sortides "b [1 0 2 1  3 0 4 1]
si sonòmetre.llegit "d>100 [puja atura][baix atura]
fi

;fa dues intermitències als leds verds, els apaga, encen els vermells i engega el motor per pujar el pont. Espera el senyal del final de carrera conforme el pont està aixecat del tot.
proc puja
sortides "b [2 0 4 0]
espera 50
sortides "b [2 1 4 1]
espera 50
sortides "b [2 0 4 0]
espera 50
sortides "b [2 1 4 1]
espera 50
sortides "b [2 0 4 0]
sortides "b [1 1 3 1]
dreta.motor "a 1
espera1.entrada "c 1
dalt
fi

;atura el motor i espera el senyal lluminós que indica que el pont ja es pot baixar.
proc dalt
atura.motor "a 1
si luxòmetre.llegit "e>100 [baixa atura][dalt atura]
fi

;engega el motor per baixar el pont fins que el final de carrera dóna el senyal conforme el pont és baix.
proc baixa
esquerra.motor "a 1
espera1.entrada "c 2
baix
fi

;inicia el cicle per la situació baix. Alerta amb la posició del pont¡¡¡ Abans de començar el cocle ens hem d'assegurar que el pont està a baix.
proc inici
p
baix
fi


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
LLISTAT D'INSTRUCCIONS: PONT LLEVADIS (millorat)

;manté el motor parat, els leds vermells apagats i els leds verds encesos. Espera que li arribi el senyal acústic per pujar el pont.
proc baix
atura.motor "a 1
sortides "b [1 0 2 1  3 0 4 1]
si sonòmetre.llegit "d>100 [puja atura][baix atura]
fi

;fa dues intermitències als leds verds, els apaga, encen els vermells i engega el motor per pujar el pont. Espera el senyal del final de carrera conforme el pont està aixecat del tot.
proc puja
sortides "b [2 0 4 0]
espera 50
sortides "b [2 1 4 1]
espera 50
sortides "b [2 0 4 0]
espera 50
sortides "b [2 1 4 1]
espera 50
sortides "b [1 1 2 0 3 1 4 0]
dreta.motor "a 1
espera1.entrada "c 1
dalt
fi

;atura el motor i espera el senyal lluminós que indica que el pont ja es pot baixar.
proc dalt
atura.motor "a 1
si luxòmetre.llegit "e>100 [baixa atura][dalt atura]
fi

;engega el motor per baixar el pont fins que el final de carrera dóna el senyal conforme el pont és baix.
proc baixa
esquerra.motor "a 1
espera1.entrada "c 2
baix
fi

;procediment de millora: inicia el cicle en funció de la situació inicial del pont.

proc inicimillor
p
si estat.entrada? "c 2="ver [baix atura]
si estat.entrada? "c 2="fals [baixa atura]
fi


 
 
Porta corredissa automatitzada
Descripció i característiques del projecte

Data:  juliol 2000

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Mª Dolors Puertas i Carbonell de l’I.E.S. Eduard Fontseré de L’Hospitalet
Mª del Mar Carbonell i Roig de l’I.E.S. Eduard Fontseré de L’Hospitalet
Data:  14- 7- 00
Nivell/cicle/crèdit:  4t d’ESO i Batxillerat Temps aprox.:  30 h


Objectiu del projecte
 • Aquest projecte té com a objectiu automatitzar una porta corredissa mitjançant el Sadex i utilitzant materials de l’aula de tecnologia.Es pot realitzar aprenent el funcionamnet del Sadex i el Winlogo i amb els coneixements d’electricitat i mecànica impartits durant l’ESO. Per tant, podria ser una bona proposta per fer un crèdit variable d’ampliació de 4rt d’ESO, ja que es dóna  una perfecta combinació de continguts teòrics i pràctics. Això fa  que la realització d’aquest projecte sigui  una tasca difícil pel que respecta a la programació informàtica però alhora  divertida en la construcció de la maqueta. 

Requeriments
 • Aquest projecte està pensat per portes tant corredisses o basculants. En aquest cas la porta és corredissa cap a un costat.
 • L’estructura és de fusta  encolada i clavada amb puntes i es pot decorar pintant o enganxant paper  prèviament pintat.
 • La porta es desplaça per un mecanisme de pinyó-cremallera. El pinyó és un engranatge que va acoblat a l’eix d’un motor elèctric.
 • La porta s’ha d’obrir quan s’accioni un comandament a distància que en aquest cas s’ha materialitzat amb un LDR accionat per la llum d’una llanterna. També s’ha de poder obrir mitjançant un polsador situat a l’interior del garatge (polsador int).
 • Mentre s’obre la porta el motor gira cap a un sentit determinat, i aquest  es podrà aturar en qualsevol moment mitjançant un polsador de parada  (polsador P). Si durant la obertura no  volem  aturar la porta aquesta s’aturarà automàticament al final del recorregut per un final de cursa.
 • Si volem tancar la porta des de qualsevol posició de parada final o intermitja, haurem d’accionar un polsador temporitzat situat just a la sortida del garatge (Polsador ext).
 • D’aquesta manera el motor girarà en sentit contrari a com ho feia abans i la porta es tancarà.
 • Per aturar la porta i que quedi a mig tancar haurem de pitjar el polsador de parada, i si no volem aturar-la ho farà automàticament en tocar un final de cursa situat al principi del recorregut de la porta.

 • Aquest és un dels sistemes utilitzats en parkings encara que n’hi ha molts més i de més sofisticats. Però bé, aquesta és una de les possibles solucions i és la que nosaltres plantegem.

Material i equipament
Per a la maqueta 
 • fusta 30x60x2 cm aprox per a la base 
 • fullola 2mm 50x50cm 
 • llistó 5x10mm 75 cm 
 • cremallera plàstic 25cm 
 • motoret 5V amb engranatge a la sortida
Per al circuit de control 
 • 2 polsadors de final de cursa 
 • 2 polsadors NO 
 • 1 sensor de llum (LDR o cèl·lula fotoelèctrica) 
 • cables 
 • regletes de connexió 

 • 1 pila 4,5V

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
Versió 1
 • Mòdul A:  Motor
 • Mòdul B: 
 • Entrada 1: polsador int  i LDR connectats en paral.lel
 • Entrada 2: polsador ext  i polsador int 2  connectats en paral.lel
 • Entrada3: Final de cursa O i polsador P connectats en paral.lel
 • Entrada 4: Final de cursa T i polsador P connectats en paral.lel
Versió 2
 • Mòdul A:  Motor
 • Mòdul B: 
 • Entrada 1: polsador int  i LDR connectats en paral.lel
 • Entrada 2: polsador ext  i polsador int 2  connectats en paral.lel
 • Entrada3: Final de cursa O
 • Entrada 4: Final de cursa T

 • Entrada 5: Polsador P

Llista del programa de control

A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

Versió 1
proc porta
p
para
fi

proc para
atura.motor "a 1
decideix
fi

proc obre.porta
dreta.motor "a 1
espera1.entrada "b 3
para
fi

proc tanca.porta
esquerra.motor "a 1
espera 1.entrada "b 3
para
fi

proc decideix
si estat.entrada? "b 1="ver [obre.porta atura]
si estat.entrada? "b 2="ver [tanca.porta atura]
decideix
fi

Versió 2
proc porta
p
para
fi
proc para.baix
atura.motor "a 1
espera1.entrada "b 1
obre.porta
fi

proc obre.porta
dreta.motor "a 1
si estat.entrada? "b 3="ver [para.dalt acaba]
si estat.entrada? "b 5="ver [parat acaba]
obre.porta
fi

proc para.dalt
atura.motor "a 1
espera1.entrada "b 2
tanca.porta
fi

proc tanca.porta
esquerra.motor "a 1
si estat.entrada? "b 4="ver [para.baix acaba]
si estat.entrada? "b 5="ver [parat acaba]
tanca.porta
fi

proc parat
atura.motor "a 1
si estat.entrada? "b 1="ver [obre.porta acaba]
si estat.entrada? "b 2="ver [tanca.porta acaba]
parat
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Aquest projecte es pot millorar afegint un polsador al terra sota una fusta, de manera que si detectés el pes d’un vehicle no deixés tancar la porta.