MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: Pilona
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autor: 
Jaume Garriga IES Vidreres.  Vidreres
Jordi Esquís IES Vidreres. Vidreres
 
Data:  5/ 07/2002
Nivell/cicle/crèdit: 4artESO / Batxillerat 
 
Temps aprox.: 4 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Aprendre a utilitzar funcions bàsiques per realitzar una peça simple. Inclou un cicle de desbast G68.

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Utilitzarem una eina adequada per cilindrar.
 • Velocitat d'avanç:  0.06 mm/rev
 • Velocitat de gir del plat: 1200 r.p.m.

Material i equipament
 • Torn Amateur 
 • PC amb un microprocesador 486 o superior 
 • MS-DOS o Windows  3.1 o superior
 • Segments de espelma de 20 x 60 mm
 • Eina de cilindrar a dretes.

 •  
     

Descripció de de la peça a mecanitzar. Característiques
 • Es tracta d'una peça que presenta una semiesfera en un extrem, dos cilindratges i un quart d'esfera a l’ altre extrem.

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • Segments de PVC de 20 x 50 mm
 • La velocitat d'avanç de l'eina en cada passada recomanada és 0,06 mm/rev.
 • La velocitat d'avanç de l'eina en la última passada recomanada és 0,04 mm/rev.
 • La velocitat gir del plat recomanada és 1200 rpm
 • L'eina utilitzada serà la de cilindrar a dretes.

Llistat del programa de control
   
  N0 (****************** PILONA********************)
  N1 (***** D1=20, L1=50, LC=50 ****************)
  N2 (***** AUTORS: JAUME GARRIGA, JORDI ESQUIS
  N3 (************************************************
  N4 (----- FIXEM L’ORIGEN A L'EXTREM DE LA PEÇA -----)
  N5  G53  X0  Z50
  N10 G53
  N13 (----- PROGRAMACIÓ EN COORDENADES ABSOLUTES -----)
  N14 (----- VELOCITATS DE TALL I DE ROTACIÓ -----)
  N15 G90  G95 G97  F0.06 S1200 T1.1 M3
  N19 (----- POSICIONEM L'EINA -----)
  N20 G0 X21 Z0
  N24 (----- ESCAIREM -----)
  N25 G1 X-0.5  Z0
  N29 (----- POSICIONEM L'EINA -----)
  N30  G0 X21 Z1
  N34 (----- CICLE DE DESBAST -----)
  N35 G68 P0= K0 P1= K0 P5= K0.2  P7= K0.1  P8= K0.1  P9= K0.04  P13= K50  P14= K65
  N39 (----- ALLUNYEM L'EINA -----)
  N40 G0 X35 Z20
  N44 (----- FI DE PROGRAMA -----)
  N45  M30
  N49 (----- PERFIL DEL CICLE DE DESBAST -----)
  N50  G2 X10 Z-5 I0 K-5
  N55  G1 X10 Z-8
  N60 G1 X14 Z-27
  N65 G2  X20 Z-30  I0  K-3
  N70 (----- FI PERFIL DEL CICLE DE DESBAST -----)

Esquemes / dibuixos / fotos  
Possibles millores
 • Es augmentar la complexitat de la peça per tal d'anar aprofundint en la programació del torn.


Qüestions / activitats
 • Aquesta activitat està pensada com a activitat inicial, doncs permet anar incrementant el nivell de complexitat per tal de que l'alumne es vagi familiaritzant amb el llenguatge de programació del torn

Valoració i conclusions
 • S'ha intentat mecanitzar una peça simple que incorporés la instrucció G68. 
 • Es tracta d'una peça inicial que permet múltiples modificacions per part de l'alumnat.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: Bitlla
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
 Jaume Giró    Banyoles
Lluís Alemany   Banyoles
Pilar Farrés   Banyoles
Data:  5/7/ 2002
Nivell/cicle/crèdit: 4d’ESO o Tecnologia Industrial 1
 
TEMPS APROX.: 5 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Utilitzar i aplicar el software didàctic del CNC i CAD/CAM
 • Simular la construcció de peces amb el simulador
 • Realització d'una senzilla peça de revolució amb el torn amateur 
 • Veure les possibilitats del CNC

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Ordinador 386 o superior, MS-DOS o WINDOWS
 • Software MINIT I MINICAM
 • Manual del torn i instruccions bàsiques.
 • Equip TORN AMATEUR 
 • Material a mecanitzar: cera ( un tros d'espelma )

Material i equipament
 • Aula d'informàtica equipada amb el programa Minitor
 • Torn amateur
 • Material per mecanitzar (les espelmes i PVC són els més apropiats)

Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
 • Peça de cera de 50 mm de llargada i 20 mm de diàmetre

Llistat comentat del programa de control
 
(Projecte bitlla. Final de curs torn
(Dimensions peça D1=20 L1=70 Lc=70
(Tipus de material: PVC, cera
(Trasllat de l'origen a l'extrem de la peça X=0 Z=70
N0  G53  X0  Z70
(Validació del trasllat
N5  G53
(G90 Cotes absolutes; G95 Avanç d'eina en mm/rev (0.1); G97 Velocitat de rotació S en rev/min (1200 rev/min); Tipus d'eina i corrector (Eina d'acabat); Posada en marxa motor del capçal
N10  G90  G95  G97  F0.1  S1200  T1.1  M3
(Posicionament ràpid al punt X=26 Z=1
N15  G0  X26  Z1
(Cicle fix de desbastar. P0 cota X del punt d'inici del perfil; P1 cota Z del punt d'inici del perfil; P4 sobrant de material a eliminar de la peça; P5 pas màxim; P7 excés per a l'acabat de l'eix X; P8 excés per a l'acabat de l'eix Z; P9 velocitat d'avanç de la passada d'acabat; P12 angle d'atac de l'eina segons l'eix X; P13 número de la línia d’inici del bloc de definició  del perfil (100); P14 número de la línia del final de definició del perfil (125) 
N20  G66  P0= K0  P1= K0   P4= K7  P5= K0.2  P7= K0.1  P8= K0.1  P9= K0.06   P12= K0  P13= K100  P14= K125
(Posicionament ràpid al punt X=25 Z=20
N25  G0  X25  Z20
(Fi de programa
N30  M30
(Interpolació circular a dretes. X en diàmetres I distància del punt de partida al centre de l'arc segons l'eix X. K distància del punt de partida al centre de l'arc segons l'eix Z
N100  G2  X8  Z-4  I0  K-4
(Interpolació lineal en diàmetres 
N105   G1  X6  Z-5
N110  G1  X16  Z-28
N115  G2  X16  Z-32  I0   K-2
N120  G1  X10  Z-50
N125  G1  X20  Z-50

Esquemes / dibuixos / fotos

Possibles millores
 • Podem millorar-la dibuixant la peça amb l'Autocad i substituir les rectes de la peça per corbes, de manera que podrem definir perfectament els centres de les circumferències que dibuixem
 • Enlloc d'utilitzar el cicle fix de desbast G66, caldria programar cicles curts

Qüestions / activitats
 • Amb la utilització d’aquest programa, considerem que ja surten prou interrogants i no cal programar més activitats
 • Cal recollir al final de cada crèdit una memòria on hi consti la programació comentada pas a pas

Valoració / conclusions
 • Costa programar amb un sistema antiquat 
 • Hi ha moltes dificultats en tot el procés tant la programació com la mecanització
 • Dóna una visió general de com funcionen els torns en la indústria
 • Cal dominar un programa de dibuix per  fer més fàcil la programació
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: AMPOLLA DE PERFUM DE LUXE
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autor: 
A. Hernández  IES Brugulat.  Banyoles
M. Solé  IES Brugulat.   Banyoles
 J. Rigall  IES Brugulat.   Banyoles
Data: 5/7/ 2002
Nivell/cicle/crèdit: Mecànica de Batxillerat
Temps aprox.:  7 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Conèixer l'entorn del torn a l'aula de tecnologia, tot dissenyant dues peces, fent els programes corresponents i efectuant el tornejat de cada peça

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Fer  servir el metacrilat (PMMA) com a material transparent per a poder visualitzar l'ajustat de les dues peces
 • Fer servir la broca i fer el forat interior amb el propi torn

Material i equipament
 • Ordinador 386 o superior
 • Minitorn d'Alecop, dotació del Departament d'Ensenyament per l'Aula de Tecnologia
 • Programari de control i de CAD/CAM
 • Barra de metacrilat (PMMA) de 27 mm
 • Serra òrbital.
 • Sistema operatiu MS-DOS o Windows
 • Claus Allen
 • Pinzell
 • Peu de Rei
 • Broca per al contrapunt

Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
 • PEÇA A: El recipient té un perfil específic amb un entrant poc pronunciat  (veure dibuix adjunt), tot i que no necessita canvi d'eina, sí que ens obliga a executar la funció G66 del programa de control
 • PEÇA B: El diàmetre inferior del tap ha de coincidir amb el diàmetre interior del recipient

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges. llistat comentat del programa de control
 
Cilindratge inferior del tap (peça B)

N0 G53 X0 Z39.6
N2 G53
N3 (CANVI COORDENADES)
N5 G90 G95 G97 F0.03 S1200 T1.1 M3 (DEFINICIÓ VELOCITATS D'AVANÇOS, DE GIRS I D'EINA TREBALLANT AMB COORDENADES ABSOLUTES)
N10 G0 X21 Z1 (POSICIONAMENT DE L'EINA)
N15 G68 P0= K0 P1= K0 P5= K0.2 P7= K0.1 P8= K0.1 P9= K0.03 P13= K95 P14= K120 
N17 (G68 FUNCIÓ CICLE FIX DE DESBAST ON ES DEFINEIX EL PUNT INICIAL I ELS GRUIXOS ELIMINATS PER A CADA PASSADA)
N30 G0 X35 Z10 (POSICIÓ FINAL DE L'EINA)
N35 M30 (PARADA TOTAL DE LA MÀQUINA)
N95  G1  X5.9  Z0
N100 G2 X7.9 Z-1 I0 K-1 (DEFINICIÓ CURVATURA PER A DONAR ENTRADA AL TAP)
N110 G1 X7.9 Z-7 (CILINDRATGE DIÀMETRE MENOR DEL TAP)
N115 G1 X18 Z-7 
N120 G2 X20 Z-8 I0 K-1

Cilindratge part superior de la peça B

N0 G53 X0 Z39.6 (PART SUPERIOR TAP)
N2 G53 (CANVI COORDENADES)
N5 G90 G95 G97 F0.03 S1200 T1.1 M3 (DEFINICIÓ VELOCITATS D'AVANÇOS, DE GIRS I D'EINA TREBALLANT AMB COORDENADES ABSOLUTES)
N10 G0 X21 Z1 (POSICIONAMENT DE L'EINA)
N15 G81 P0= K0 P1= K0 P2=K15 P3=K-13 P5= K0.2 P7= K0.1 P8= K0.1 P9= K0.03
N17 (G68 FUNCIÓ CICLE FIX DE DESBAST ON ES DEFINEIX EL PUNT INICIAL I ELS GRUIXOS ELIMINATS PER A CADA PASSADA)
N20 G66 P0= K15 P1= K-13 P4= K4.5 P5= K0.2 P7= K0.1 P8= K0.1 P9= K0.03 P12= K0 P13= K100 P14= K110 
N30 G0 X35 Z10 (POSICIÓ FINAL DE L'EINA)
N35 M30 (PARADA TOTAL DE LA MAQUINA)
N100 G1  X10.5 Z-23 (DEFINICIÓ PART SUPERIOR DEL TAP)
N110 G1 X20 Z-23

Cilindratge peça A

N0  G53  X0  Z76
N5  G53
N10  G90  G95  G97  F0.03  S1200  T1.1  M3
N15  G0  X28  Z1
N17 G1 X-0.5 Z0
N19  G0  X28  Z0.5
N20   G66  P0=K16  P1=K0  P4=K6.5 P5=K0.2  P7=K0.1  P8=K0.1  P9= K0.03  P12= K0  P13=K100  P14=K110
N25  G0  X29  Z20
N30  M30
N100  G2  X26  Z-5   I0  K-5
N105  G1  X15  Z-45
N110   G3 X26 Z-50.5 I5.5 K0Esquemes / dibuixos / fotos 
Part superior del tap peça B


  
 
 Peça APossibles millores
 

 • Eliminació de la funció G66 ja que hem observat que es perd molt de temps de mecanitzat, seria adient fer-ho per parts i buscar altres cicles més ràpids

Qüestions / activitats 
 • Aquesta activitat serveix d'introducció per  facilitar a l'alumnat la creació dels seus propis dissenys basats en objectes reals del nostre entorn tecnològic.

Valoració / conclusions
 • Hem arribat a la conclusió que les possibilitats del torn són molt més àmplies del que pensàvem i que mitjançant la programació i l'experiència es pot optimitzar la feina des del punt de vista industrial
per tornar a :
Índex de treballs
 
 

 
 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: BABEL 3
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Anna Egea  IES Sa Palomera.  Blanes
 Alicia Eritja  IES Sa Palomera. Blanes
Ricard Navarro  IES Sa Palomera.   Blanes
  Rafael Torelló   IES Sa Palomera.   Blanes
Data: 5/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 4rt E..S.O. Batxillerat.
Temps aprox.:  5 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Aprendre a mecanitzar una peça senzilla amb el torn per CNC, utilitzant la instrucció G68 del llenguatge de programació en codi ISO, que cilindra i mecanitza trams rectes i corbs
 • Tot i que es practica el canvi d'eina, en aquest projecte no és necessari i es treballa amb una sola eina

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Utilitzarem una eina adequada per cilindrar i refrentar. 
 • Els paràmetres de tall triats pel material utilitzat seran:
  • velocitat d'avanç:   0.02 mm/rev
  • velocitat de gir del plat:  1000 r.p.m.
  • profunditat de passada:  0.2 mm 

Material i equipament
 • Torn Amateur de CNC
 • PC amb un microprocessador 486 o superior 
 • MS-DOS o Windows  3.1 o superior 
 • Software didàctic de CNC ( MINIT ) i de disseny ( MINICAM ). 
 • anual de programació del torn CNC.
 • Eina de refrentar 

 •  
 •      Pel que fa al material :
  • Barra de PVC de 20 mm de diàmetre i longitud 70 mm. 
  • Segments d'espelma de 20 x 70 mm

Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
 • Es tracte d'una peça de material tou PVC.
 • La peça conte un tram circular a dreta, dos trams circulars a esquerres i cinc trams rectes

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • Correctors d'eines: eixos  X = 51.21  Y = 2.4 
 • Desplaçament de l'origen:  eixos  X = 0.00   Y = 65.00
 • Model del torn:  Amateur
 • Connexió al PC: COM2
 • Programació de X en diàmetres

Llistat comentat del programa de control
 
N0 (************************************************************************)
N1 (*  peça:  BABEL 3                         arxiu: projecte.tor)
N2 (*  D1=20   L1=52   LC=52             Material: PVC)
N3 (autors: Anna Egea, Alicia Eritja, Ricard Navarro i Rafael Torelló)
N4 (************************************************************************)
N5 (--- TRASLLAT D'ORIGEN ---)
N10 G53 X0 Z65
N20 G53
N25 (---- PROGRAMACIÓ EN COORDENADES ABSOLUTES ---)
N26 (--- VELOCITAT DE TALL i ROTACIÓ DE L'EINA ---)
N30 G90 G95 G97 F0.04 S1000 T1.1 M3
N35 (--- POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA ---)
N40 G0 X21 Z0
N45 (--- MOVIMENT DE TALL EN LÍNIA RECTA ---)
N50 G1 X-1 Z0
N55 (--- POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA ---)
N60 G0 X21 Z1
N65 (--- CICLE FIX DE DESBASTAT EN L'EIX X. TRAMS RECTES i CORBATS ---)
N70 G68 P0=K0 P1=K0 P5=K0.2 P7=K0.1 P8=K0.1 P9=K0.08 P13=K100 P14=K170
N75 (--- SALT INCONDICIONAL A LÍNIA 300 FI DE PROGRAMA ---)
N80 G25 N300
N85 (*******************************************************************************************)
N90 (--- BLOC DE DEFINICIÓ DEL PERFIL DEL CICLE FIX DE DESBASTAT G68 ---)
N95 (********************************************************************************************)
N96 (--- ARC AB ---)
N100 G2 X8 Z-4 I0 K-4
N105 (--- RECTA BC ---)
N110 G1 X8 Z-12
N115 (--- RECTA CD ---)
N120 G1 X12 Z-16
N125 (--- RECTA DE ---)
N130 G1 X12 Z-28
N135 (--- ARC EF ---)
N140 G3 X16 Z-30 I2 K0
N145 (--- RECTA FG ---)
N150 G1 X16 Z-40
N155 (--- ARC GH ---)
N160 G3 X20 Z-42 I2 K0
N165 (--- RECTA HI ---)
N170 G1 X20 Z-52
N295 (
N296 (--- RETIRAR EINA DE TREBALL ---)
N300 G0 X40 Z20
N305 M30

Establir la referència màquina  (X, Z) = (154.40, 179.50). 
Reglatge de l'eina de cilindrar i escairar (T1.1). A l'opció reglatge del menú, el programa ha simulat un  cilindrat de la peça i posteriorment s'ha introduït un diàmetre X = 20 mm. Desprès ha simulat un refrontat i s'ha introduït la longitud o distància al capçal  Z = 65 mm. Comprovar a la taula de correctors que el corrector núm.1 té assignada l'eina tipus 1.
Accionar F8 per a que continuï l'execució del programa fins al final.


Esquemes / dibuixos / fotos 

Qüestions / activitats
 • Aquest projecte es pot dur a terme durant l'estudi de les màquines - eina a 4t d'ESO o a Tecnologia Industrial de Batxillerat, i permet veure a l’alumnat  com funciona un torn CNC tot mecanitzant un objecte de perfil senzill seguint les instruccions d'un programa de control fet a partir del dibuix acotat de la peça
 • L'estratègia a seguir amb l'alumnat dependrà del temps que es pugui destinar al projecte, i pot incloure des de fer només una demostració de mecanitzat  (1 hora), a primerament introduir l'alumnat en l'ús del software MINIT i en el llenguatge de programació en codi ISO, ressaltant aquelles operacions i instruccions emprades en la mecanització del babel 3, descrites anteriorment en aquesta fitxa. Aquesta segona opció comportaria disposar d'un mínim de 3 hores per dur a terme aquesta ràpida anàlisi del mode de funcionament del torn CNC( reglatges, correctors d'eines, paràmetres de configuració), i del programa de control per mecanitzar el babel 3, amb una posterior simulació del mecanitzat
 • Si es disposa de més temps perquè el projecte s'emmarca dins un crèdit variable, o dins un treball de recerca de batxillerat, és el propi alumne/a qui a partir del dibuix acotat de la peça podria elaborar el programa de control. També es podria introduir a l'alumne/a en l'ús del programa MINICAM per tal de que reproduís el dibuix acotat i desprès a partir d'ell es generés el programa de control

Valoració / conclusions
 • Es tracta d'un projecte senzill de mecanització d'un objecte atractiu per tal d'afavorir l'interès d'un alumnat que s'estigui introduint en el camp del CNC i del CAD/CAM
 • Considerant la màquina - eina amb què treballarem (torn amateur d’ALECOP) cal determinar amb cura el material que es mecanitzarà. Un seguit d'errors de mecanització deguts al tipus de material pot produir un desinterès  en l'alumne/a davant del seu projecte
per tornar a :
Índex de treballs