MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: CLAUER
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autor: 
Teresa Andrés   IES Jaume Huguet  Valls
Sara Segú IES Jaume Huguet Valls
Annabel Salvany   IES Montsià  Amposta
Data:  6/ 07/2002
Nivell/cicle/crèdit: 4artESO / Batxillerat 
 
Temps aprox.: 5 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Obtenir un clauer de disseny amb el torn cnc

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Aquesta peça no te requeriments especials

Material i equipament
 • Torn AMATEUR 
 • Ordinador 386 o superior, MS-DOS o WINDOWS
 • Software MINIT
 • Material a mecanitzar: metacrilat CILINDRE DE 20 x 60 mm. 
  • Eines: 

  • Tipus 1, nº 3450, eina d'acabat a dretes
     

Descripció de de la peça a mecanitzar. Característiques
 • CLAUER DE 20 x 45 mm

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • Mides de la peça: diàmetre 20 mm, longitud 50 mm.
 • Eina de cilindrar nº 1 pas màxim desbastat: 0,3 mm velocitat d’avanç: 0,04 mm

Llistat del programa de control
 • (D1=20

 • (L1=60
  (D2=0
  (L2=0
  (Dt=0
  (Lt=0
  (Lc=60
  ((%)=50
  ()
  N0005 G90 G97 G94
  N0010 G53 X0.000 Z60.000
  N0015 G53
  N0020 G00 X6.333 Z-4.142
  N0025 G01 X0.000 Z0.000
  N0030 G00 X22.000 Z1.000
  N0035 G68 P0=K0.000 P1=K0.000 P5=K0.300 P7=K0.100 P8=K0.100 P9=K0.040 P13=K0045 P14=K0070
  N0040 G25 N0075
  N0045 G02 X8.000 Z-6.000 I-10.750 K-11.500
  N0050 G01 X8.000 Z-15.000
  N0055 G01 X12.000 Z-30.000
  N0060 G01 X12.000 Z-35.000
  N0065 G03 X20.000 Z-40.000 I8.250 K2.500
  N0070 G01 X20.000 Z-45.000
  N0075 M30
 

Esquemes / dibuixos / fotos 


 

Valoració i conclusions
 • S'ha intentat mecanitzar una peça amb possibilitat d’interès per l’alumnat.
 • Es poden dissenyar múltiples altres formes de l’objecte  si algú domines el programa.

 •  
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: Peça 2
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
 Isabel Torrents Condeminas   I.E.S L’Arboç. L'Arboç
Antonio Villasclaras Molina I.E.S Vila-seca. Vila-seca
Data:  6/7/ 2002
Nivell/cicle/crèdit: 4d’ ESO o Tecnologia Industrial 1
 
TEMPS APROX.: 5 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Familiaritzar als alumnes amb les operacions de mecanitzat del torn  Iniciar als alumnes en el maneig del control numèric

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Caldrà disposar de l’Aula d'Informàtica, per a que els alumnes puguin practicar amb el software MINIT utilitzat per fer el programa de control del torn, i realitzar una simulació del mecanitzat de la peça. També s’instal·larà el programa de CAD/CAM anomenat MINICAM  per a reproduir el dibuix acotat de la peça i veure com a partir d’ell es pot generar un programa de control per a mecanitzar la .

Material i equipament
 • Torn Amateur 
 • PC amb un microprocesador 486 o superior 
 • MS-DOS o Windows  3.1 o superior
 • Eina de cilindrar 3450

 •  

   
   
   
   
   

  Pel que fa al material :

 • Peça cilíndrica de Fusta de 20 mm de diàmetre i longitud 60 mm

Llistat comentat del programa de control
 
(D1=20
(L1=50
(D2=0
(L2=0
(Dt=0
(Lt=0
(Lc=50
((%)=50
()
N0005 G90 G95 G97 F0.04 S1200 T1.1 M3
N0010 G53 X0.000 Z50.000
N0015 G53
N0020 G00 X22.000 Z0.000
N0025 G01 X-2.000 Z0.000
N0030 G00 X22.000 Z1.000
N0035 G68 P0=K0.000 P1=K0.000 P5=K0.300 P7=K0.100 P8=K0.100 P9=K0.040 P13=K0045 P14=K0075
N0040 G25 N0080
N0045 G02 X4.000 Z-2.000 I0.000 K-2.000
N0050 G03 X8.000 Z-4.000 I2.000 K0.000
N0055 G02 X12.000 Z-6.000 I0.000 K-2.000
N0060 G01 X12.000 Z-20.000
N0065 G03 X16.000 Z-22.000 I2.000 K0.000
N0070 G02 X20.000 Z-24.000 I0.000 K-2.000
N0075 G01 X20.000 Z-30.000
N0080 M30
 

Esquemes / dibuixos / fotos
Qüestions / activitats
 • Aquest projecte es pot dur a terme durant l’estudi de les màquines - eina a 4t d’ESO o a Tecnologia Industrial de Batxillerat, i permet veure a l’alumne/a  com funciona un torn CNC tot mecanitzant un objecte de perfil senzill seguint les instruccions d’un programa de control fet a partir del dibuix acotat de la peça.
 • L’estratègia a seguir amb l’alumnat dependrà del temps que es pugui destinar al projecte, i pot incloure des de fer només una demostració de mecanitzat  (1 hora), a primerament introduir l’alumnat en l’ús del software MINIT i en el llenguatge de programació en codi ISO, resaltant aquelles operacions i instruccions emprades en la mecanització de la peça. Aquesta segona opció comportaria disposar d’un mínim de 5 hores per dur a terme aquesta ràpida anàlisi del mode de funcionament del torn CNC( reglatges, correctors d’eines, paràmetres de configuració), i del programa de control per mecanitzar la peça, amb una posterior simulació del mecanitzat.
 • Si es disposa de més temps perquè el projecte s’enmarca dins un crèdit variable, o dins un treball de recerca de batxillerat, és el propi alumne/a qui a partir del dibuix acotat de la peça podria elaborar el programa de control. També es podria introduir a l’alumne/a en l'ús del programa MINICAM per tal de que reproduís el dibuix acotat i desprès a partir d'ell es generés el programa de control.

Valoració / conclusions
 • Es tracta d’un projecte senzill de mecanització d’un objecte atractiu per tal d'incentivar l'interès d'un alumnat que s'estigui introduint en el camp del CNC i del CAD/CAM.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: ALFIL D'ESCACS
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autor: 
Antonio Garcia Uribe IES Antoni  de Martí i Franquès. Tarragona
Jordi Heredia Plaza IES Antoni  de Martí i Franquès. Tarragona
  Ernest Meseguer Romero  IES Antoni  de Martí i Franquès. Tarragona
Data: 6/7/ 2002
Nivell/cicle/crèdit: 4t d’ESO
Temps aprox.:  7 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Utilitzar i aplicar el sofware didàctic del CNC i CAD/CAM
 • Simular la construcció de peces amb el simulador
 • Realització d’una senzilla peça de revolució amb el torn amateur 
 • Veure les possibilitats del CNC

 •  

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Ordinador 386 o superior, MS-DOS o WINDOWS
 • Sofware MINIT I MINICAM
 • Manual del torn i instruccions bàsiques
 • Equip TORN AMATEUR 

Material i equipament
 • Material a mecanitzar: metacrilat
 • Torn amateur  i manuals
 • Software amateur/expert
 • Peça de Metacrilat de diàmetre 30 mm. i de longitud 60 mm
 • Documentació del curs.

 •  

Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
 • Sobre una peça de Metacrilat de diàmetre 30 mm. i de longitud 60 mm de brut, anem a realitzar diferents perfils rectes i corbats, fins a obtenir una peça d'escacs: l'alfil..

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • Tipus d’eina: Eina de cilindrar. (T 1.1)
 • Peça muntada sobre plat de grapes
 • Velocitat de treball: 1200 rpm. (S 1200)
 • Velocitat d’avanç de l’eina: 0.04 mm/volta. (F 0.04)
 • Treball en sec, sense refrigerant
 • Mesures efectuades amb el peu de rei

Llistat comentat del programa de control
(D1=30
(L1=60
(D2=0
(L2=0
(Dt=0
(Lt=0
(Lc=60
((%)=75
()
N0005 G90 G95 G97 F0.04 S1200 T1.1 M3
N0010 G53 X0.000 Z60.000
N0015 G53
N0020 G00 X32.000 Z0.000
N0025 G01 X-2.000 Z0.000
N0030 G00 X32.000 Z1.000
N0035 G68 P0=K0.000 P1=K0.000 P5=K0.300 P7=K0.100 P8=K0.100 P9=K0.040 P13=K0045 P14=K0070
N0040 G25 N0075
N0045 G01 X10.000 Z-10.000
N0050 G01 X10.000 Z-20.000
N0055 G03 X20.000 Z-25.000 I5.000 K0.000
N0060 G01 X20.000 Z-35.000
N0065 G02 X30.000 Z-40.000 I0.000 K-5.000
N0070 G01 X30.000 Z-45.000
N0075 M30

Esquemes / dibuixos / fotos 


Possibles millores

 • A partir d'aquesta activitat,  es proposaran diferents modificacions introduint altres parts arrodonides.

Qüestions / activitats 
 • Es proposaran exercicis de: 
  • Càlcul de velocitats, avanços... 
  • Reconeixement d’eines.
  • Reconeixement de diferents materials per a treballar. (PVC, metacrilat, fusta, cera d'espelmes, alumini, acer,...)

Valoració / conclusions
 • S'ha intentat mecanitzar una peça amb possibilitat d’interès per l’alumnat.
 • Es poden dissenyar múltiples altres formes de l'objecte.
 • S'ha d'intentar que l’alumne/a tingui coneixements previs de les diferents parts que consta el torn i del seu funcionament.

 •  
per tornar a :
Índex de treballs
 
 

 
 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: REI D'ESCACS
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Jose Miguel Belda Pi   IES Bonavista. Tarragona
 German Renta Noriega   IES Les Planes.  Santa Bàrbara
Data: 6/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 4rt E..S.O. Batxillerat. Tecnologia  Industrial
Temps aprox.:  30'


Objectiu del projecte de mecanització
 • Aprendre el llenguatge ISO de programació de CNC
 • Interpretat programes de CNC en codi ISO
 • Fer programes en CNC en codi ISO
 • Comprendre el procés de disseny a partir d’un dibuix
 • Fer simulacions de mecanització

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Torn Amater
 • Programari: MINICAM, MINIT, MINITORN
 • Eina nº 1 referència  3450

Material i equipament
 • Torn Amateur 
 • PC amb un microprocessador 486 o superior 
 • MS-DOS o Windows  3.1 o superior
 • Segments de fusta de 20 x 60 mm
 • Eina de refrentar 3450

Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
 • Es tracta d’una peça que presenta una semiesfera en un extrem, un radi negatiu, dues conicitats  i dos cilindratges 
Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • Segments de fusta de 20 x 60 mm
 • La velocitat d’avanç de l’eina en cada passada recomanada és 0,1 mm/rev.
 • La velocitat d’avanç de l’eina en la última passada recomanada és 0,1 mm/rev.
 • La velocitat gir del plat recomanada és 1200 rpm
 • L’eina utilitzada serà la numero u de referència 3450.
 • N30  G90  G95  G97  X31  Z0  F0.05  S900  T1.1  M4
 • G90 = Cotes absolutes 
 • G95 Avanç de F en mm/rev
 • G97 Velocitat S en rev/min
 • M3 sentit horari
 • T1.1  Eina nº 1 , corrector nº 1
Llistat comentat del programa de control
(D1=20
(L1=60
(D2=0
(L2=0
(Dt=0
(Lt=0
(Lc=60
((%)=80
()
N0005 G90 G97 G94
N0010 G53 X0.000 Z60.000
N0015 G53
N0020 G00 X22.000 Z3.000
N0025 G68 P0=K0.000 P1=K0.000 P5=K0.300 P7=K0.100 P8=K0.100 P9=K0.040 P13=K0035 P14=K0055
N0030 G25 N0060
N0035 G01 X10.000 Z-10.000
N0040 G02 X14.000 Z-12.000 I0.000 K-2.000
N0045 G01 X16.000 Z-12.000
N0050 G01 X16.000 Z-20.000
N0055 G01 X20.000 Z-37.000
N0060 M30

Esquemes / dibuixos / fotos Possibles millores
 

 • En aquesta peça es poden afegir elements de major dificultat per atendre lles necessitats de la diversitat educativa.
Qüestions / activitats
 • Aquesta activitat està pensada amb la intenció de que els alumnes realitzin pràctiques de diferents cicles de cilindratge. En una segona etapa es pot pensar en millorar el programa utilitzant funcions més eficients.
Valoració / conclusions
 • Paquet de formació amb moltes possibilitats formatives.
per tornar a :
Índex de treballs
 
 

 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: Pom decoratiu barana 
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
M. Rosa Franquès SES Fonts del Glorieta  Alcover
Lluís Vallès Cabestany IES Cambrils  Cambrils
Andreu Branchat IES Sòl de Riu  Alcanar
Data:  6/7/2002
Nivell/cicle/crèdit:  CV Mecanització
 
Temps aprox.: 3h dibuix, simulació   1h muntar torn   25’ mecanitzat


Objectiu del projecte de mecanització
 • Conèixer programes de CNC en codi ISO
 • Estructurar programes CNC senzills en codi ISO
 • Realitzar programes senzills de CNC en codi ISO

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Ordinador 486 o superior
 • Sistema operatiu MS-DOS o windows que supoti MS-DOS 
 • Torn amateur ALECOP (equipament aula de tecnologia)
 • Eines de mecanització per al torn
 • Programes de CNC (Minicam, minit)
 • Peu de rei
 • Barra cilíndrica de metacrilat de 30mm de diàmetre 

Descripció de de la peça a mecanitzar. Característiques
     
 • El projecte inicial havia de ser aquesta peça, degut a problemes que no es van poder resoldre a l’hora de fer el programa de CNC (problemes en el cilindrat), el projecte final es el que ens va permetre fer el programari. La peça final suggerida pel formador és la que podem veure a l’apartat Dibuix/foto
 

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • G90 ->  cotes absolutes
 • G53 ->  trasllat de l’origen de la peça (hi ha un desfasament de 21 mm en l’eix Z i de 6 mm en l’eix X)
 • G97 ->  velocitat S en rev/min
 • G94 ->  avanç de F en mm/min
 • M3  ->  sentit de gir

Llistat comentat del programa de control
(D1=30
(L1=90
(D2=0
(L2=0
(Dt=0
(Lt=0
(Lc=90
((%)=60
()
N0005 G90 G97 G94
N0010 G53 X0.000 Z90.000
N0015 G53
N0020 G00 X32.000 Z0.000
N0025 G01 X-2.000 Z0.000
N0030 G00 X32.000 Z1.000
N0035 G68 P0=K0.000 P1=K0.000 P5=K0.200 P7=K0.100 P8=K0.100 P9=K0.040 P13=K0045 P14=K0070
N0040 G25 N0075
N0045 G02 X15.000 Z-10.000 I-52.026 K-46.832
N0050 G01 X15.000 Z-20.000
N0055 G02 X20.084 Z-24.354 I-2.458 K-4.354
N0060 G01 X20.084 Z-50.084
N0065 G01 X25.000 Z-55.000
N0070 G02 X30.249 Z-67.271 I-27.376 K-12.271
N0075 M30
 

Esquemes / dibuixos / fotos Possibles millores
 

 • Introduir canvis d’eina que demostrin diferents procediments de mecanitzat (roscat, mandrinatge, tall...)
 • Els problemes amb el cilindratge s'haurien hagut de resoldre en comptes de canviar el model de peça a realitzar

 •  

Valoració i conclusions
 • Abans d'executar el programa amb el torn, executar-lo en buit (sense material a les mordasses) i bloc a bloc, per tal de poder obrir la tapa després del G53 (posicionament del 0,0). 
 • En aquest punt mesurar la diferència de mm en les dues dimensions (x, z) que hi ha entre el punt on realment queda col·locada la punta de l’eina i el punt  central de la nostra en peça en brut. 
 • Amb la finalitat de mecanitzar correctament la peça. La diferència en x es resol avançant o retirant l’eina, i la diferència en z allargant o escurçant la peça.
 per tornar a :
Índex de treballs