MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: COPA D'EUROPA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2001

RESUM DEL PROJECTE 

Autor: 
Jorge Lampurlanés Castel  IES Guissona Guissona 
Data:  6/7/2001
Nivell/cicle/crèdit: CV 4artESO / 1er Batxillerat 
 
Temps aprox.: 3 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Identificar els tipus de peces que es poden mecanitzar amb un torn
 • Conèixer el funcionament bàsic del torn
 • Familiaritzar-se amb els paràmetres bàsics que s'han de controlar quan es treballa amb el torn i la seva relació amb el material que s'utilitza per fer la peça
 • Conèixer els fonaments de programació ISO d'un torn de control numèric
 • Identificar els avantatges del control numèric

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Aquesta peça no te requeriments especials

Material i equipament
 • Torn AMATEUR 
 • Ordinador 386 o superior, MS-DOS o WINDOWS
 • Software MINIT
 • Material a mecanitzar: cera, PVC, PE, nylon, PP, metacrilat, etc...
  • Eines: 

  • Tipus 1, nº 3450, eina d'acabat a dretes
   Tipus 2, nº 3451, eina per acabats 
     

Descripció de de la peça a mecanitzar. Característiques
 • La peça a mecanitzar és una copa. Està formada per trams rectes i per arcs de circumferència. Donat que té un tram amb disminució s'ha de fer amb un cicle de seguiment de contorn i canviant d'eina

Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
 • Mides de la peça: diàmetre 20 mm, longitud 50 mm.

Llistat comentat del programa de control
 • (Peça: Copa d'Europa   Arxiu: c_europa.tor)
 • (D1=20 L1=50 LC=50 material: PVC)
(Trasllat d'origen)
N10 G53 X0 Z50
N15 G53

(Posicionament ràpid de l'eina)
(Programació en coordenades absolutes, velocitat de tall i de rotació de la primera eina)
N20 G0 G90 G95 G97 X21 Z0 F0.04 S1000 T1.1 M3

(Refrentat)
N25 G1 X-1 Z0

(Posicionament ràpid de l'eina)
N30 G0 X21 Z1

(Cicle fix de desbastat en l'eix X. Trams rectes i corbats)
N35 G68 P0=K0 P1=K0 P5=K0.3 P7=K0.1 P8=K0.1 P9=K0.02 P13=K100 P14=K125

(Posicionament ràpid de l'eina. Aturada del capçal i del programa per el canvi d'eina)
N40 G0 X21 Z10  M5 M0

(Programació en coordenades absolutes, velocitat de tall i de rotació de la segona eina)
N45 G90 G95 G97 F0.04 S1000 T2.2 M4

(Posicionament ràpid de l'eina)
N50 G0 X21 Z-25

(Cicle fix de seguiment del perfil)
N55 G66 P0=K18 P1=K-20 P4=K7 P5=K0.3 P7=K0.1 P8=K0.1 P9=K0.02 P12=K0 P13=K200 P14=K215

(Fi del programa)
N60 X25 Z10 M30

(***************)

(Bloc de definició del perfil del cicle fix de desbastat G68)
N100 G1 X4 Z-2
N105 G3 X8 Z-4 I2 K0
N110 G1 X8 Z-8
N115 G2 X12 Z-10 I0 K-2
N120 G1 X14 Z-18
N125 G1 X18 Z-20

(Bloc de definició del perfil del cicle fix de seguiment G66)
N200 G1 X14 Z-22
N205 G1 X6 Z-27
N210 G1 X10 Z-32
N215 G1  X20 Z-35
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

El primer dibuix inclou les coordenades X i Z del punts que defineixen el perfil. Les coordenades X estan en diàmetre

 

Possibles millores
 • Es podria completar el programa fent que es separés la copa del brut de la peça, tal i com es faria en un procés industrial continu. Per fer ho caldria introduir un altre canvi d'eina per utilitzar la fulla de tallar

Qüestions / activitats
 • Dibuixar la copa amb un programa de CAD
 • Identificar que fa cada una de les parts del programa
 • Assajar diferents materials i paràmetres de mecanització
 • Detectar les limitacions de les eines utilitzades

Valoració i conclusions
 • Per aconseguir un bon acabat seria necessari utilitzar metacrilat i treure els encenalls amb freqüència (cada dues passades). Una altra opció es polir la peça una vegada acabada. 
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
Nom de la peça: POLITJA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2001

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
 Esteve Montagut IES Flix. Lleida
Núria Labèrnia IES Canigó. Lleida
Data:  6/7/ 2001
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerat/ Mecànica
 
TEMPS APROX.: 5 h


Objectiu del projecte de mecanització
 • Aplicació de la programació en control numèric en la fabricació de peces, mitjançant el Torn Amateur Alecop

Requeriments (especificacions tècniques)
 • Ordinador (mínim 486)

Material i equipament
 • Ordinador 486 o superior, MS-DOS o Windows 98
 • Software MINIT i MINICAM
 • Manual del Torn Amateur Alecop
 • Equip Torn Amateur Alecop
 • Material a mecanitzar :cilindre de PVC de 20 mm de diàmetre i 50 mm de llargada.
  • Eines del torn: 

  • T2.2 ,eina de punta esmolada (3451)
   T4.4, eina plana de tallar (3055)

Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
 • Es vol obtenir una politja de 18 mm de diàmetre i 7 mm de gruix.

Llistat comentat del programa de control
POLITJA  de 18 mm de diàmetre i mm de gruix.
Abans d'iniciar la fabricació de la peça hem fet un forat de 4.5 mm de diàmetre el centre de la barra. 
Per poder-ho fer, es retira el contrapunt i es col·loca el portabroques en el suport del contrapunt. El gir del capçal amb M4.

N10 G53 X0 Z50
N15 G53
N20 G90 G95 G97 F0.05 S800 T2.2 M3 
N24 G0 X22 Z1
N25 G81  P0=K18  P1=K-10   P2=K21  P3=K-10   P5=K0.3   P7=K0.1 P8=K0.1 P9=K0.02 
(El cilindratge inicial de la peça per obtenir un diàmetre de 18 mm no és pot fer amb una única passada, cal programar un cicle G81).
N30 G0 X22 Z-3.5 
(Cal cridar l'eina des de dins de la peça (Z-3.5) per executar el G66)
N35 G66 P0=K18  P1=K-1.5  P4=K2  P5=K0.3  P7=K0.1  P8=K0.1  P9=K0.04 P12=K0  P13=K100  P14=K110
N40 G0 X30 Z25 M5 M0
(Després de realitzar el cicle G66, cal deixar l'eina ben retirada (X30, Z25) per poder col·locar-hi la següent, eina 3055. Atura el capçal i el programa per canviar l'eina) 
N50 G0 G90 G95 G97 X30 Z-9.25 F0.02 S250 T4.4 M3 
(Per poder tallar la peça, cal que la velocitat d'avanç de l'eina i la velocitat de tall siguin petites (F0.02 S250), alhora que es va netejant amb el pinzell, el material que es va desprenent, ja que si no es fa així el capçal s'atura)
N55 G1 X2 Z-9.25 
(Tot i que inicialment el valor teòric de Z havia de ser Z-7, quan el torn va fer la peça, es va veure que calia donar-li el valor de Z-9.25, per que la politja quedés millor)
N56 G1 X21 Z-9.25
N60 G0 X21 Z2 M30
N100 G1 X14 Z-2.655
N105 G1 X14 Z-4.345
N110 G1 X18 Z-5.5
 


Esquemes / dibuixos / fotosPossibles millores
 

 • El cicle G81 de cilindratge, hagués estat de més qualitat, si haguéssim utilitzat l'eina 3450 de cilindrar, però això hagués suposat un altre canvi d'eina.

Qüestions / activitats 
 • Disseny de peces. 
 • Realització dels programes en control numèric.
 • Fabricació de peces

 • Valoració / conclusions
  • En finalitzar cada peça cal comprovar si les peces obtingudes tenen les mesures desitjades. Si no és així, cal modificar els valors X, Z per tal de que el resultat sigui òptim.
   per tornar a :
  Índex de treballs
   
   
   

   
   
  MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
  Nom de la peça: ARBRE
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Juliol 2001

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autor: 
  Joan Manuel Peralta Campo IES Seròs. Seròs
  Data: 6/7/ 2001
  Nivell/cicle/crèdit: E.S.O. 
  Temps aprox.:  3 h


  Objectiu del projecte de mecanització
  • Mecanitzar una peça utilitzant el sistema de programació de control numèric ISO.

  Material i equipament
  • Torn amateur, eines de tall (3450, 3451,3416), cilindre de PVC de 20 mm de diàmetre per 70 de llargada.

  Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
  • Peça de revolució amb forma d'arbre amb tres tipus de mecanitzat: cilindrat amb seguiment de perfil, desbastat amb forma corba i ranuratge.

  Llistat comentat del programa de control
  N5 G53 X0 Z80 
  N10 G53 
  (Trasllat de paràmetres)
  N15 G0 G90 G95 G97 X21 Z1 F0.04 S1000 T1.1 M3 
  (Preparació per al primer cicle de desbastat segons l'eix x amb l'eina 3450)
  N20 G1 X-1 Z0 
  (Refrentat)
  N25 G0 X21 Z1 
  (Posicionament de l'eina per començar el cicle)
  N30 G68 P0=K0 P1=K0 P5=K0.3 P7=K0.1 P8=K0.1 P9=K0.02 P13=K100 P14=K110 
  (Definició paràmetres del cicle G68)
  N35 G0 X25 Z10 M5 M0 
  (Al finalitzar el cicle G68 es retira l'eina aturant la màquina i el programa)
  N40 G0 G90 G95 G97 X30 Z-27.5 F0.04 S800 T2.2 M3 
  (Preparació per al segon cicle de desbastat amb l'eina 3451)
  N45 G66 P0=K18 P1=K-20 P4=K4 P5=K0.3 P7=K0.1 P8=K0.1 P9=K0.02 P12=K0 P13=K120 P14=K120 
  (Definició paràmetres del cicle G66)
  N50 G0 X25 Z10 M5 M0 
  (Mateix que N35)
  N55 G0 G90 G95 G97 X20 Z-35 F0.02 S1000 T4.4 M3 
  (Preparació per a cicle de ranuratge amb eina 3416)
  N60 G88 P0=K18 P1=K-45 P2=K10 P3=K-37 P5=K1.75 P6=K0.5 P15=K1 
  (Definició de paràmetres del cicle G88)
  N65 G0 X25 Z10 M30 
  (Finalització de programa amb parada de màquina)
  N100 G1 X18 Z-20
  N105 G1 X18 Z-45
  N110 G2 X20 Z-47 I0 K-1
  (N100 - N110 seguiment de perfil per al cicle G68 segons N30)
  N120 G3 X18 Z-35 I5.03 K-7.5 
  (Seguiment de perfil per al cicle G66 segons N45)

  Esquemes / dibuixos / fotos 


  Possibles millores
   

  • Es podria fer una peça més gran amb més cicles

  Qüestions / activitats 
  • Diferències entre els diferents cicles.
  • Per què es fan 3 cicles diferents amb tres tipus d'eina?
  • Explicació pas a pas de les instruccions de definició de paràmetres i definició de perfils.

  Valoració / conclusions
  • Activitat interessant doncs es veu la utilització dels diferents cicles amb canvi d'eina amb tota la dificultat que això comporta.
  per tornar a :
  Índex de treballs
   
   

   
   
   
  MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
  Nom de la peça: COPA DE COCKTAIL
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Juliol 2001

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Josep Eras IES Maria Rubies. Lleida
   Susana Amorós IES Torre Vicens. Lleida
  Data: 6/7/2001
  Nivell/cicle/crèdit: 4rt E..S.O. Batxillerat. Tecnologia  Industrial
  Temps aprox.:  1h 10'


  Objectiu del projecte de mecanització
  • Familiaritzar l'alumnat amb l'ús del torn mitjançant el mecanitzat d'una copa de cocktail amb PVC.

  Requeriments (especificacions tècniques)
  • Ordinador Pentium o 486.

  Material i equipament
  • Barra de PVC de 20 mm de diàmetre i eina 2 del torn amateur.

  Descripció de la peça a mecanitzar. Característiques
  • És una copa de cocktail de 40 mm d'alçada i 20 mm de diàmetre tant a la base com a la copa. El peu fa 17,5 mm d'alçada i 5 mm de diàmetre.

  Llistat comentat del programa de control
  N10 G53 X0 Z75
  N15 G53
  N20 G0 G90 G95 G97  X21  Z0 F0.04 S800 T2.2 M3
  N30 G0 X21 Z1 
  N35  G66  P0= K20 P1= K0  P4= K7.5 P5= K0.3 P7= K0.1 P8= K0.1 P9= K0.02 P12= K0 P13= K100 P14= K110 
  N40 G0 X25 Z10 M30
  N100 G1 X5 Z-17.5
  N105 G1 X5 Z-35
  N110 G1 X20 Z-37.5

  La peça s'ha mecanitzat seguint un cicle G66 sense canvi d'eina ja que el refrentat inicial s'ha fet de manera manual. Com que el material utilitzat ha estat PVC, la profunditat de passada P5 és de 0,3 mm. Apart de la simulació, hem mecanitzat una peça de prova amb cera per comprovar que no es trenqués el peu de la copa.

   

  Esquemes / dibuixos / fotos   Possibles millores
   

  • Es podria fer un procés de refrentat inicial però això implica utilitzar al començament l'eina 1 i després utilitzar l'eina 2 pel cicle actual. 
  • L'aixamfranat del peu de la copa es podria fer també amb l'eina 1 però això implicaria definir un nou cicle.

  Valoració / conclusions
  • S'aconsella que les profunditats de pas siguin petites i una freqüent neteja per tal de que l'encenall tret no freni  l'avanç de l'eina. També es recomanable revisar l'orientació de la peça en el capçal.
  per tornar a :
  Índex de treballs
   
   

   
   
  MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
  Nom de la peça: ALFIL ALTERNATIU
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Juliol 2001

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Jordi Barrufet  IES Terres de Ponent  Mollerussa
  Josep Balcells IES La Serra  Mollerussa
  Data:  6/7/2001
  Nivell/cicle/crèdit:  Batxillerat /Mecànica
   
  Temps aprox.: 3 h


  Objectiu del projecte de mecanització
  • Familiaritzar a l'alumnat en CAM i adonar-se de les possibilitats que genera.

  Requeriments (especificacions tècniques)
  • Ordinador (mínim 486)

  Material i equipament
  • Ordinador 486 o superior, MS-DOS o WINDOWS
  • Software MINIT I MINICAM
  • Manual del torn i instruccions bàsiques.
  • Equip TORN AMATEUR 
  • Material a mecanitzar: cera ,PVC, niló, metacrilat.
      

  Descripció de de la peça a mecanitzar. Característiques
  • Cilindre de PVC de d=20 mm i longitud 50 mm

  Llistat comentat del programa de control
  %00000
  N0 (PEÇA: ALFIL ALTERNATIU    ARXIU: PRACTICA.TOR)
  N1 (AUTORS: JOSEP BALCELLS I JORDI BARRUFET)
  N2 (TRASLLAT D'ORIGEN)
  N10 G53 X0 Z60
  N12 (ACTIVACIÓ D'ORIGEN)
  N15 G53
  N16 (POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA)
  N17 (PROGRAMACIÓ EN COORDENADES ABSOLUTES)
  N18 (VELOCITAT DE TALL I ROTACIÓ DE L'EINA 1)
  N20 G0 G90 G95 G97 X21 Z0 F0.03 S1000 T1.1 M4
  N22 (ESCAIRAT DE LA PEÇA)
  N25 G1 X-1 Z0
  N27 (POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA)
  N30 G0 X21 Z1
  N32 (CICLE FIX DE TORNEJAT EN TRAMS CORBS)
  N35 G84 P0= K0 P1= K0 P2= K20 P3= K-10 P5= K0.3 P7= K0.1 P8= K0.1 P9= K0.02 P18= K10 P19= K0
  N37 (POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA)
  N38 (ATURADA)
  N40 G0 X25 Z10 M5 M0
  N42 (POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA)
  N43 (PROGRAMACIÓ EN COORDENADES ABSOLUTES)
  N44 (VELOCITATS DE TALL I ROTACIÓ DE L'EINA 4)
  N45 G0 G90 G95 G97 X21 Z1 F0.03 S400 T4.4 M4
  N48 (CICLE FIX DE RANURAT LONGITUDINAL)
  N50 G88 P0= K20 P1= K-35 P2= K12 P3= K-20 P5= K1.75 P6= K0.5 P15= K2
  N52 (POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA)
  N53 (FI DE PROGRAMA)
  N55 G0 X25 Z10 M30
   

  Esquemes / dibuixos / fotos   Possibles millores
   

  • Fer un cilindratge previ a tota la peça per tal d'eliminar imperfeccions. 
  • Disminuir la passada del ranurat de 1,75 a 1,5 mm

  Qüestions / activitats
  • Esbrinar i demostrar si es pot realitzar la mateixa peça utilitzant eines i/o ordres diferents.

  Valoració i conclusions
  • L'acabat que dóna el Torn amateur a la peça és relativament bo, tot i que operacions com el ranurat tenen pitjor acabat. 
  • Els materials amb els quals es pot treballar, si bé són limitats, també són suficients per finalitats didàctiques
   per tornar a :
  Índex de treballs
   
   
   

   
  MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
  Nom de la peça: TAP D'AMPOLLA DE SILICONA
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Juliol 2001

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Montse Gorgues Ravés  IES Bellcaire d'Urgell  Bellcaire d'Urgell
  Francesc Carrique Reig IES Bellcaire d'Urgell  Bellcaire d'Urgell
  Data:  6/7/2001
  Nivell/cicle/crèdit: 1r BATXILLERAT / CV 4art ESO
   
  Temps aprox.: 5 h


  Objectiu del projecte de mecanització
  • Utilitzar i aplicar el software didàctic del CNC i CAD/CAM
  • Simular la construcció de peces amb el simulador
  • Realització d'una senzilla peça de revolució amb el torn amateur 
  • Veure les possibilitats del CNC

  Requeriments (especificacions tècniques)
  • Ordinador 386 o superior, MS-DOS o WINDOWS
  • Software MINIT I MINICAM
  • Manual del torn i instruccions bàsiques
  • Equip TORN AMATEUR 
  • Material a mecanitzar: cera ( un tros d'espelma ), pvc, PE, nylon, pp., metacrilat, etc...
      

  Paràmetres de configuració, fabricació i reglatges
  • Mides de la peça: longitud total: 50 mm. Diàmetre màxim 20 mm

  Llistat comentat del programa de control
  N0  (PEÇA: TAP D'AMPOLLA DE SILICONA)
  N1 (DADES DE LA PEÇA: DIAMETRE= 20MM I L= 50MM)
  N2 (AUTORS: M.GORGUES I F.CARRIQUE)
  N5 (TRASLLAT D'ORIGEN)
  N10  G53  X0  Z70
  N15  G53
  N16  (POSICIONAMENT RÀPID)
  N17 (CONFIGURACIO DE VELOCITATS COORDENADES ABSOLUTES)
  N20  G0  G90  G95  G97  X21  Z0  F0.04  S1000  T1.1  M3
  N21 (REFRENTAT)
  N25  G1  X-1  Z0
  N26 (POSICIONAMENT RÀPID DE L'EINA)
  N30  G0  X21  Z1
  N32 (CICLE FIX DE DESBAST SEGONS EIX X)
  N35  G68  P0= K5 P1= K0 P5= K0.3  P7= K0.1  P8= K0.1  P9= K0.02  P13= K100  P14= K115
  N37 (ATURADA DEL CAPÇAL I DEL PROGRAMA)
  N40  G0  X25  Z10  M30
  N97 (CICLE DE DEFINICIÓ DEL PERFIL)
  N100 G1 X5 Z-5
  N105 X10 Z-35
  N110  G2  X20  Z-40   I0  K-5
  N115  G1 X20  Z-40
  N120 (FI DEL PROGRAMA)
   

  Esquemes / dibuixos / fotos   Possibles millores / activitats
   

  • A partir d'aquesta activitat,  es proposaran diferents modificacions introduint altres parts arrodonides.
   per tornar a :
  Índex de treballs
   
   
   

   
  MECANITZACIÓ D'UNA PEÇA AMB EL TORN CNC
  Nom de la peça: TORRE - LLEIDA (PIRULÍ)
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Juliol 2001

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Toni Martínez  IES Màrius Torres  Lleida
  Santi Pubill  IES Josep Lladonosa  Lleida
  Data:  6/7/2001
  Nivell/cicle/crèdit: Batxillerat/ Mecànica
   
  Temps aprox.: 3 h


  Objectiu del projecte de mecanització
  • Introducció teòrica i pràctica a la programació i disseny de peces amb el torn numèric.

  Requeriments (especificacions tècniques)
  • Ordinador (mínim 486)

  Material i equipament
  • Ordinador 486 o superior, MS-DOS o WINDOWS
  • Software MINIT I MINICAM
  • Manual del torn i instruccions bàsiques
  • Equip TORN AMATEUR 
  • Material a mecanitzar: cera ,PVC, nyló, metacrilat
      

  Descripció de de la peça a mecanitzar. Característiques
  • Cilindre de PVC de d=20 mm i longitud 70 mm

  Llistat comentat del programa de control
  %00000
  N5  G53  X0  Z80
  N10  G53
  N15  G90  G95  G97  F0.02  S1000  T1.1  M4
  N17  G0  X21  Z1
  N20  G68  P0 K0  P1 K0  P5 K0.3  P7 K0.1  P8 K0.1  P9 K0.02  P13 K100  P14 K110
  N25  G0  X25  Z10  M5  M0
  N28  G0  X21  Z1
  N30  G90  G95  G97  F0.02  S1000  T4.4  M4
  N35  G88  P0 K20  P1 K-50  P2 K10  P3 K-45  P5 K1.75  P6 K0.5  P15 K2
  N40  G0  X21  Z1
  N45  G88  P0 K20  P1 K-40  P2 K12  P3 K-35  P5 K1.75  P6 K0.5  P15 K2
  N50  G0  X21  Z1
  N55  G88  P0 K20  P1 K-30  P2 K14  P3 K-26  P5 K1.75  P6 K0.5  P15 K2
  N60  G0  X25  Z5
  N65  M30
  N100  G2  X10  Z-5   I0 K-5
  N105  G1  X10  Z-15
  N110  G1  X20  Z-25
   

  Esquemes / dibuixos / fotos   Possibles millores
  • Es podia realitzar alguna passada mes fina sobre la part circular per tal de deixar més fina la superfície

  Qüestions / activitats
  • Llegint el programa, ser capaç de dibuixar un esbós de la peça a realitzar
  • Fer el programa usant ordres diferents amb el mateix resultat final.
  • Intentar fer-lo dibuixant-lo amb CAD i passar-lo després a minitorn.

  Valoració i conclusions
  • El programa dona força errors i el torn també es una eina molt delicada
  • És interessant veure com treballa el torn i com es pot programar una peça i després veure-la realitzada
   per tornar a :
  Índex de treballs