Clio
 
Al voltant del 8 de Març;
Construcció femenina de la pau
Unitats didàctiques;
Art

Ara al WEB:

web stats

 

 

 

 

 

   
 

Mostra de materials i recursos educatius, relacionats amb la didàctica de la història, per tal de desplegar i aprofundir els sabers i les experiències de les dones en diferents moments històrics.

Aquests materials són resultat d’una investigació aplicada, orientada a incidir en l’ensenyament de la història en l’educació secundària obligatòria a través del desenvolupament de nous continguts, vinculats a l’experiència històrica femenina, i nous materials, creats a partir de la utilització de fonts primàries d’una tipologia variada.

Són objectius fonamentals d’aquesta investigació:

- Presentar les dones a llur dimensió històrica en una diversitat d’activitats.

- Relacionar l’estudi dels diferents moments històrics amb formes diverses de transmissió de la memòria femenina.

- Palesar les aportacions de les dones en els diferents camps de la cultura.