RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

   

PRESENTACIÓ

MANERES D'ENFRONTAR-SE A LA RESOLUCIO PROBLEMES

Sense voler fer cap classificació de les diferents tipologies de problemes, que ja estan prou estudiades, però per facilitar el nostre treball a l'aula de primària seleccionem els problemes en funció de les diferents formes d'enfrontar-se a la seva resolució:

Problemes d'operacions: Aquests ens ajuden a i afiançar el càlcul a partir de situacions que faciliten el reconeixement de les operacions (suma, resta, multiplicació, divisió i les seves convinacions).

Problemes estratègics: Aquests problemes faciliten l'aprenentatge de diferents estratègies que l'alumne haurà d'anar descobrint i incorporant per tal d'enfrontar-se a diferents situacions que requereixen una mica d'enginy per resoldre-les.

Investigacions: Aquests problemes ajuden a sistematitzar la forma d'enfrontar-se, ja no es suficient amb descobrir l'estrategia que ens permet resoldre'ls, si no que volem generalitzar i veure si allò que hem descobert serveix per altres situcions semblants.

Projectes: Aquests problemes permeten enfrontar-se a situcions reals, ajuden a organitzar els recursos i a colaborar amb els altres per aconseguir el que hem planificat.