Ciències per al Món Contemporani i Ciències Mediambientals

Materials d'Aula
Primer de Batxillerat

v indiquen una versió revisada, disponible per descarregar.

Programació

Presentació Assignatura
   Materials d'Aula (1r Batxillerat)
  Món tecnològic i societat del coneixement.
Ciència Tecnologia i Societat. El mètode científic.
Nous materials i noves tecnologies
Biotecnologia (Enginyeria genètica i més)
Salut i malaltia (noves teràpies)
Món connectat (Món global)
  La salut de Gaia.
Nostra nau planeta viu (La terra planeta viu)
Sistemes naturals i antròpics (generalitats)
Recursos naturals
Riscos naturals i induïts
Impactes. Contaminació i degradació dels sistemes naturals
Gestió ambiental i Sostenibilitat
   
  Treball de Recerca.
U. 3.1.
El treball de recerca entre 1r i 2n de Batxillerat .
Pàgina principal CMON
Inici del document

Encara que el nucli principal del material contingut a aquesta web és d'elaboració propia, resultat de molts anys de docència,
apreixen fragments i gràfics d’altres autors que, d’acord a la llei de propietat intel·lectual, tenen com a única finalitat la pedagògica.