INSTITUT D'ESTUDIS DE LA NATURA
CENTRE D'ESTUDIS DE LA NATURA DEL BARCELONÈS-NORD

08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET
APARTAT DE CORREUS 3
BARCELONA
ESPAÑA
Contacte:
e-mail

[Presentació]                                 [Sumaris Butlletí]                      [Subscripcions - Col·laboradors]    

[Activitats]                                   [Normes publicació]                [Homenatge a Joan Vicente Castells - 2001]

  Joan Vicente i Castells ha mort

El passat dia 9 de març de 2010 va morir Joan Vicente i Castells, fundador del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, a l’edat de 88 anys. Ens hem quedat orfes. No hi han paraules per lloar la gran tasca investigadora i pedagògica que va abastar al llarg de la seva vida i de la que hem après tantes coses. Per a introduir-nos en la seva personalitat ens remetem a un discurs que va llegir Joan Vicente el 14 de desembre de 2001 en un emotiu homenatge a la seva persona. També podeu veure un vídeo homenatge  realitzat després de la seva mort.