La vida a l'edat mitjana: les classes socials
 • Les grans diferències entre les persones: nobles i pagesos
 •  | feudalisme | vassallatge | nobles | senyors feudals | 
  | cavallers | clergues | pagesos | aloers | masovers | vilans |
  m
  Les grands diferències entre les persones: nobles i pagesos
  Els nobles eren les persones que per la seva naixença tenien el poder, això comportava: cobrar impostos, jutjar, ocupar alts càrrecs i posseir la terra.

  Els nobles vivien en castells i administraven les terres, a canvi oferien protecció als pagesos davant d'atacs i invasions.

  Dins els nobles hi havia categories que estaven subjectes a vassallatge. 
  Per mantenir el domini sobre el seu territori els nobles tenien un exercit de cavallers i soldats. 

  Els cavallers eren nobles que a canvi de terres prometien ser vassalls i lluitar pel senyor feudal que se les concedia.

   m
  Els clergues eren les persones que formaven l'església, entre ells hi havia també divisió de classes. Els bisbes i abats tenien més categoria i poder que els sacerdots i capellans. Alguns monestirs tenien el seu propi exercit per defensar-se.
   
  La major part de la població  eren els pagesos, persones que treballaven per als nobles i per la seva supervivència,  vivien generalment al camp. Eren homes lliures no esclaus però estaven sotmesos a obediència al senyor feudal.
  Alguns eren propietaris de les seves terres (aloers), altres conreaven les terres dels nobles  o de l'església (masovers). 
  Feines dels pagesos:
   • Cultius: cereals (blat, ordi), i la vinya. Per fer robes i cordes: lli i cànem.
   • A l'hort: alls, cebes, faves, pebrots. 
   • Arbres fruiters: figueres i pomers.
   • La caça: l'isard, l'ós, el conill, la llebre, el gall fer, el porc senglar.
   • Al bosc: bolets, tòfones i fruits silvestres (pinyes, cireres d'arboç, avellanes, nespres).
   • Als llacs i rius: truites
   • Animals domèstics: gallines, pollastres, ànecs, conills, porcs
   • Encara no s'utilitzava el sucre, feien servir mel.
   • Cuinaven amb sagí de xai
  Els vilans eren les persones que vivien a les ciutats o als voltants dels castells i es dedicaven al comerç. Aquest grup de persones anys més tard van formar la burgesia.