OCELLS de ZONES ARBRADES
de mida mitja i grossa
a Olesa de Montserrat


 

 

 

Tudó

© Fotografia: Bavarianbirds

Columba palumbus

Amplada d'ales : 68 - 77cm.

Alçada: 38 - 43 cm.

Presència: Resident i hivernant.

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones arbrades.

Identificació: Colom robust que distingirem del colom domèstic i de la xixella per la mida grossa i les taques blanques a les ales i al costat del coll.

 
CATALUNYA: Present a tot el país. El seu nombre augmenta durant l'hivern amb l'arribada d'aus hivernants centre europees. Suporta una intensa pressió cinegètica.
 

OLESA de MONTSERRAT: Comú. Grups nombrosos a l'hivern. Els podrem veure a l'Areny del Molí, al bosc de la riba dreta del Llobregat i volant per tota l'àrea. Especialment a l'hivern en refugiar-s'hi de la caça.

Xixella

© Fotografia: web

Columba oenas

Amplada d'ales : 62 - 68cm.

Alçada: 28 - 32 cm.

Presència: Resident i hivernant.

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones arbrades i/o rocalloses.

Identificació: Són els únics coloms que no presenten taques blanques. També són més esvelts que tudons o coloms domèstics.

CATALUNYA: És l'espècie menys freqüent de colom al Principat. Falta a les àrees litorals del nord i al tram final vall de l'Ebre.

 

OLESA de MONTSERRAT: Petites colònies repartides per zones forestals i rocalloses del terme. En veurem a la riera de St. Jaume, a l'alçada del primer pont de la RENFE.

Tórtora

© Fotografia: Bavarianbirds

Streptopelia turtur

Amplada d'ales : 49 - 55 cm.

Alçada: 25 - 27 cm.

Presència: Estiuenca (abril-setembre).

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones obertes amb arbres més o menys aïllats.

Identificació: Els tons marronosos de la zona dorsal i les ratlles balnques i negres del coll la diferencien de la tórtora turca.

 
CATALUNYA: Espècie present a tot el País, a excepció de zones pirinenques i el Delta de l'Ebre. Pateix una forta pressió cinegètica.
 

OLESA de MONTSERRAT: L'elevada pressió cinegètica durant la mitja veda ha fet que aquest ocell hagi passat de comú a poc freqüent.

 
Cucut

© Fotografia: Bavarianbirds

Cuculus canorus

Amplada d'ales: 54 - 60 cm.

Alçada: 32 - 36 cm.

Presència: Estiuenc (març - setembre).

Alimentació: Insectívor.

Hàbitat: Àrees arbrades amb zones obertes als voltants.

 

Identificació: Fàcilment detectable pel cant, veure'l ja és un altre tema. En vol sembla un rapinyaire per la llarga cua i ales llargues i punxegudes. En podem trobar de colors blavosos o marronencs (a Olesa només n'he observat dels primers), tots presenten les zones dorsals uniformes i les ventrals ratllades.
 
Comportament: La reproducció del cucut és molt especial. És un ocell que parasita el niu d'altres posant-hi un ou. Quan neix, el petit cucut expulsa els altres ous o pollets i és alimentat pels pares adoptius (normalment de mida molt inferior a la del poll crescut).
 
CATALUNYA: Espècie present a tot el País.
 

OLESA de MONTSERRAT: Present a tot el terme, també en espais d'oliveres. En sentirem els matins al bosc del Gavatx i al turó de la Gronya.

Picot garser gros

© Fotografia: Pedro Delgado

Dendrocopus major

Amplada d'ales: 38 - 44 cm.

Alçada: 23 - 26 cm.

Presència: Resident (tot l'any).

Alimentació: Omnívor.

Hàbitat: Zones forestals .

 

Identificació: Combinació de negre i blanc. Parts ventrals blanques, ales negres amb franges horitzontals blanques i dues grans taques blanques ovals a les espatlles. La part inferior del cos (zona anal) és vermellosa (joves) o molt vermella (adults). El mascle té una franja vermella al clatell, la femella no (clatell totalment negre) i els joves tenen tota la part superior del cap vermella. Reclam característic, sobretot un "quic" que emet freqüentment.
 
Comportament: Aquests picots excaven un niu als troncs d'arbres morts o moribunds cada temporada de cria.
 
CATALUNYA: Habitant típic dels boscos de la meitat nord de Catalunya, també penetra més al sud aprofitant els boscos de ribera. Actualment sembla estar en expansió i s'ha detectat en zones on abans no era present.
 

OLESA de MONTSERRAT: Espècie de recent aparició al terme. Només hi ha cites des del 2003, a la riera de St.Jaume i als arenys, al riu Llobregat.

Picot verd

© Fotografia: Antonio José González

Picus viridis

Alçada: 45 - 51 cm.

Alçada: 30 - 36 cm.

Presència: Resident (tot l'any).

Alimentació: Omnívor (especialment formigues).

Hàbitat: Boscos oberts, zones agrícoles amb agrupacions d'arbres.

 

Identificació: Color verd característic amb carpó grogós destacat. Vola fent ondulacions i emetent unes riallades característiques. El mascle presenta una bigotera vermella i la femella negra. Quan es paren als arbres ho fan característicament al tronc vertical tot agafant-se amb les ungles a l'escorça i repenjant-se a la cua.
 
Comportament: La reproducció del cucut és molt especial. És un ocell que parasita el niu d'altres posant-hi un ou. Quan neix, el petit cucut expulsa els altres ous o pollets i és alimentat pels pares adoptius (normalment de mida molt inferior a la del poll crescut).
 
CATALUNYA: Espècie present a tot el País.
 

OLESA de MONTSERRAT: Escàs i en descens. Parelles reproductores seguras a la ribera del Llobregat (dues parelles), al torrent de St. Jaume (mím una parella) i a la Roureda de les Fonts. La presència del picot garser gros no sembla condicionar la seva presència.

Oriol

© Fotografia: Bavarianbirds

Oriolus oriolus

Alçada: 32 - 35 cm.

Presència: Resident (tot l'any).

Alimentació: Omnívor.

Hàbitat: Àrees arbrades.

Identificació: Carpó blanc característic i molt visible mentre vola. Fàcil de detectar pels seus crits característics, però molt esquerp amb els humans.

 
Comportament: És sorprenent i ens pot fer ballar el cap a l'hora de fer identificacions de cants la capacitat que té d'imitar les veus d'altres ocells.
 
CATALUNYA: Present a totes les àrees forestals del país, per petites que siguin.
 

OLESA de MONTSERRAT: La desaparició de les masses forestals als incendis dels anys noranta en va fer baixar molt el nombre. Actualment les seves poblacions ja semblen recuperades i és un ocell freqüent a tot el terme..

Cucut

© Fotografia: INB

Cuculus canorus

Alçada: 22 - 25 cm.

Presència: Estiuenc (abril - setembre).

Alimentació: Insectes i fruits.

Hàbitat: Boscos caducifolis.

Identificació: El contrast entre groc i negre del mascle el fan inconfusible. La femella i els joves són de tons verds i, en vol, es poden confondre amb el picot verd (aquest, però presenta un "barret" vermell). Cant del mascle aflautat i molt peculiar, però alerta que sovint és imitat pel gaig.
 
Comportament: Fins i tot el groc espectacular dels mascles és molt bon camuflatge enmig de les fulles dels arbres caducifolis i es fa complicat veure'ls, sinó els descobrim en vol.
 
CATALUNYA: Ocell comú a tot el país, dins de l'hàbitat que li és idoni.
 

OLESA de MONTSERRAT: Freqüent, especialment a la zona riberenca, però també a la resta de boscos caducifolis o humits.En sentirem i, amb sort, en podrem veure, a l'Areny de Vilapou.

Tord comú

© Fotografia: Arthur Grosset

Turdus philomelos

Alçada: 20 - 22 cm.

Presència: Resident/ hivernat.

Alimentació: Omnívor.

Hàbitat: Zones arbrades.

Identificació: Esquena i ales marronoses i parts ventrals clares amb pit i panxa pigallats amb taques negres amb forma de punta de fletxa. Fan un característic "zit" just abans de fugir volant.

 
Comportament: Els agraden especialment els cargols. Per a poder-se'ls menjar, els copegen contra una pedra fins a trencar la closca. Aquestes "encluses" naturals són fàcils d'identificar per l'escampall de fragments de closques que hi ha al seu voltant.
 
CATALUNYA: Present com a reproductor a tots els boscos més o menys humits del Principat (falta a les zones més seques i on no hi ha masses forestals). A l'hivern arriben un gran nombre d'ocells centre i nord europeus.
 

OLESA de MONTSERRAT: Molt freqüent a l'hivern, però escàs com a nidificant. En podrem veure a totes les zones arbrades (vinyes incloses) a l'hivern i als boscs més ben conservats (gavatx, riera de St. Jaume i algun punt de la ribera del Llobregat) a l'estiu .

Tord ala-roig

© Fotografia: Jirí Bohdal

Turdus iliacus

Alçada: 19 - 23 cm.

Presència: Hivernat.

Alimentació: Omnívor.

Hàbitat: Zones arbrades i obertes, matollars i conreus com a hivernant.

Identificació: Esquena i ales marronoses, parts ventrals clares amb pit i panxa pigallats amb taques negres. Aixelles i flancs tacats de color roig. Cella clara molt vissible que no té el tord comú.

 
CATALUNYA: Espècie hivernant que no es reprodueix a casa nostra.
 

OLESA de MONTSERRAT: Hivernant escàs que sempre apareix, com a mínim els mesos més freds..

Merla

© Fotografia: Bavarianbirds

Turdus merula

Alçada: 23,52 - 29 cm.

Presència: Resident (tot l'any).

Alimentació: Omnívor.

Hàbitat: Zones arbrades i/o arbustives.

Identificació: Mascles fàcils d'identificar pel plomatge totalment negre i el visible bec taronja. Les femelles (sense bec taronja) són menys fosques, brunenques amb la gola més clara i el pit pigallat. Joves brunencs i molt pigallats. El crit d'alarma és molt característic. El cant del mascle és aflautat i se sent des de molt lluny.

 
CATALUNYA: Present a tot el país.
 

OLESA de MONTSERRAT: Molt freqüent, fins i tot penetra als parcs i jardins del nucli urbà. En podrem veure i sentir fàcilment al bosc del Gavatx.

 

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 3, 2005)