CENS HIVERNAL D'OCELLS AQUÀTICS
a Olesa de Montserrat

Aquesta activitat es porta a terme dins del cens que té lloc a nivell de tot Catalunya en coordinació amb Wetlands International i permet comptabilitzar el total d'ocells aquàtics que passen l'hivern a casa nostra. Encara que el nombre d'espècies al pas del Llobregat pel terme olesà sigui insignificant en comparació a l'obtingut en zones humides de major extensió i importància (aiguamolls, deltes, llacs, etc.), sempre és interessant tenir present aquestes dades i, sobretot, comparar-les amb les dels altres anys.

La zona censada compren tota la riba del riu Llobregat al pas pel terme d'Olesa de Montserrat. Des de la Roca de la Mona (on comença el terme d'Abrera) i fins davant de l'empresa KAO, riu amunt.

Són censats tots els ocells aquàtics presents al tram duent a terme un recompte directe fent un recorregut a peu per la zona. En el cas de les espècies que utilitzen dormiders, no es conten en l'itinerari i es va a fer el cens específicament al dormider. Degut a això no es reflexen ni gavians ni gavines (no tenen dormiders al tram estudiat, tot i que hi són freqüents durant el dia), però si corbs marins, bernats pescaires i martinets blancs que passen la nit a la zona.

Resultats i comparativa dels censos hivernals d'aus aquàtiques
fets al riu Llobregat al pas pel terme d'Olesa de Montserrat
 
Espècie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Cabusset
Tachybaptus ruficollis
-
-
1
-
2
6
5
6
Corb marí
Phalacrocorax carbo
41*
67*
42*
67*
34*
42*
63*
-
Cigne mut (esc.)
Cygnus olor
-
-
-
-
-
1
1
1
Ànec mut
Cairina moschata (esc.)
-
-
-
1
-
-
-
-
Ànec coll-verd
Anas platyrhynchos
27
48
52
44
66
73
93
106
Ànec domèstic
A. platyrhynchos (esc.)
-
-
-
3
2
2
2
-
Híbrids
Collverd / domèstic
-
-
-
1
-
-
1
-
Bernat pescaire
Ardea cinerea
12*
21*
3*
4*
4*
7 (3*)
6 (2*)
5
Agró blanc
Casmerodius albus
-
-
-
-
-
-
-
1
Martinet blanc
Egretta garcetta
4*
2*
5*
2*
1*
1*
1*
5
Polla d'aigua
Gallinula chloropus
39
45
23
15
28
28
15
14
Rascló
Rallus aquaticus
-
-
-
-
-
-
1
-
Valona
Tringa glareola
-
2
-
-
-
-
-
-
Xivita
Tringa ochropus
-
-
-
-
-
-
2
2
Xivitona
Actitis hypoleucos
2
-
2
2
1
-
1
3
Blauet
Alcedo athis
4
5
3
5
2
4
3
6
Titella
Anthus pratensis
-
11
11
7
5
17
7
NC
Cuereta blanca
Motacilla alba
NC
15
3
37
10
4
3
10
Cuereta torrentera
Motacilla cinerea
NC
3
1
3
3
1
1
7
Rossinyol bord
Cettia cetti
30
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Teixidor
Remiz pendulinus
-
-
-
-
1
-
-
NC
Repicatalons
Emberiza schoeniclus
NC
6
9
2
-
20
-
NC
Total:
159
225
155
193
144
206
206
166
(*): Ocells censats en dormiders NC: No censat (esc.): ocell domèstic escapatComentaris del cens (per Jordi Cerdeira i Ribot)

 

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2007

Continua l'augment en el nombre d'ànecs coll-verds i de cabussets, malgrat que aquests darrers sembla que han trigat més a arribar que en anys passats. Pocs limícoles i bastants blauets. Com a més destacable: l'observació per primer cop d'un Agró blanc, espècie en clara expansió com a hivernant a la conca del Llobregat. El dormider de corbs marins no ha estat censat enguany.

Observadors: Xavi Larruy, Jaume Soler, Jordi Cerdeira, Eva Casals, Marc Soriano, Raquel Amores.

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2007

Continua l'augment en el nombre d'ànecs coll-verds que ja tripliquen els exemplars detectats en el primer cens d'ara fa sis anys. Es confirma que el cabusset ha deixat de ser un hivernant rar i que la seva presència s'ha de considerar habitual. El dormider de corbs marins es manté (fins i tot amb un nombre superior d'ocells), tot i la caiguda d'un dels arbres que eren especialment utilitzats per passar la nit. El cigne mut i els ànecs domèstics continuen a la zona gràcies a l'aliment que els porta la gent. Aquest any, s'han detectat els limícoles habituals i pel que fa a les polles d'aigua, tornem a obtenir un nombre molt baix que de ben segur ve donat per la metodologia de cens i no per una disminució real. Finalment, és destacable l'observació d'un rascló, espècie amb molt poques cites a aquesta alçada del riu i la poca presència de petits passeriformes (amb les temperatures especialment altes d'aquest hivern han arribat pocs ocells centre i nord europeus..

Observador: Jordi Cerdeira i Ribot

 

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2006

Augment important en el nombre de cabussets que han passat de ser excepcionals a ser habituals en aquest tram de riu (segurament la recuperació del canyís i boga hi té molt a veure). També segueix augmentant (com cada any) el nombre d'ànecs coll-verds i hi ha una major presència de titelles i repicatalons (cal recordar que aquest hivern hi ha hagut una entrada notable de passeriformes hivernants). El cigne mut present a la zona sembla ser d'origen domèstic. L'absència de limícoles i el baix nombre de cueretes s'explicaria pel cabal del riu força crescut degut a les pluges de la setmana anterior.

Observadors: Jordi Cerdeira i Ribot

 

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2005

Destaca l'observació d'un teixidor, per primer cop en el cens d'hivernants, i dels dos cabussets (en punts diferents del riu). L'augment en el nombre d'ànecs coll-verds també és notable i es contraposa amb el descens en el nombre de corbs marins al dormider que, de fet, lliga amb les dades generals obtingudes a tot Catalunya.

Observadors: Jordi Cerdeira i Ribot

 

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2004

Cens marcat per les temperatures suaus de la primera quinzena de gener. A nivell olesà es confirma la desaparició dels dormiders de bernats pescaires i la continuïtat del de corbs marins. Els blauets també apareixen en un nombre destacable i, com a curiositat, l'ànec mut que, escapat de la captivitat (varietat blanca), sembla haver-se establert al Llobregat. També s'han detectat un parell d'ànecs coll-verds domèstics de raça "bidded" (completament foscs amb pitet blanc i pit marronós) i un híbrid. El nombre de polles d'aigua ha tornat a ser extremadament baix, probablement pel fet que el cens es faci a primera hora del matí.

Observadors: Jordi Cerdeira i Ribot i Jaume Soler Zurita

 

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2003

És destacable la presència d'un cabusset (molt poques observacions en aquesta zona) i d'un parell de xivitones (més habituals). Es manté l'augment d'ànecs coll-verd, però baixa espectacularment el nombre de bernats pescaires al dormider. Aquest fet sembla indicar l'abandó de les àrees de repòs que els bernats pescaires tenien dins del terme olesà (probablement per falta de tranquil·litat) ja que el nombre dels que pesquen a la ribera del riu no sembla haver disminuït. També hi ha un nombre baix de polles d'aigua comptabilitzades, però, en aquest cas, les causes de la disminució s'han de buscar més en les condicions meteorològiques que no a una disminució real de la població hivernant.

Observador: Jordi Cerdeira i Ribot

Cens hivernal d'aus aquàtiques: Gener de 2002

La sorpresa ha estat la presència de dues valones (primera observació a la zona). Els ànecs coll-verd augmenten de nombre considerablement (èxit reproductiu elevat i possible incorporació d'ocells migrants) i els corbs marins, que mantenen el dormider nou i abandonen definitivament l'antic a l'Areny del Molí. Aquest any, també s'han contat les titelles i els repicatalons.

Observador: Jordi Cerdeira i Ribot

 


Resultats del cens a nivell de tot Catalunya a la web del P.N. delta del Llobregat

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 3, 2005)