OCELLS d'ESPAIS OBERTS
i de mida petita
a Olesa de Montserrat
 


 

 

 

Trist

© Fotografia: Pedro Holgado

Cisticola juncidis

Alçada: 11,5 - 13 cm.

Presència: Resident.

Alimentació: Insectívor.

Hàbitat: Zones arbustives.

Identificació: Parts superiors del cap i dors amb un ratllat negre no sempre visible al camp i cua amb una estreta franja blanca terminal. El tret més característic és el crit d'alarma (veure comportament).

Comportament: És molt típic el seu potent reclam. L'emet en un vol circular combinat amb contínues pujades i baixades.

 
CATALUNYA: El trobarem a espais oberts amb vegetació arbustiva alta. Falta o és escàs a la part nord.oest del Principat.
 

OLESA DE MONTSERRAT: Sembla que, tot i ser comú, n'està disminuint el nombre al terme. En veurem a zones arbustives amb fonoll pròximes al riu Llobregat.

Pinsà comú

© Fotografies: Eva Solanes

Fringilla coelebs

Alçada: 13 - 14 cm.

Presència: Hivernant / (resident).

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones arbustives i obertes a l'hivern. Àrees forestals per criar.

Identificació: És característica la franja blanca de l'ala i les dues bandes blanques exteriors de la cua (molt visibles quan vola). Es mascles (a dalt) tenen tons vermellosos al pit, les femelles (a baix) són més marronoses. La mida (força grossa) i el reclam són també molt útils per identificar-los.

CATALUNYA: Estès per tot el país com a nidificant de zones forestals. A l'hivern, arriben grans estols d'exemplars del centre i nord d'Europa que vagueregen per zones obertes arbustives i de cultiu.

 

OLESA DE MONTSERRAT: Molt comú a l'hivern (grans estols). Raríssim a l'estiu, tot i que hi ha dades de reproducció a la roureda de les Valls el 2004. En veurem grans estols a l'hivern a les vinyes darrera el poliesportiu (Creu de Beca).

Lluer

© Fotografia: Bavarianbirds

Carduelis spinus

Alçada: 11 - 12,5 cm.

Presència: Hivernant / (resident).

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones arbustives i de conreu a l'estiu. Àrees forestals a l'estiu.

Identificació: Ocell petit de tons verdosos amb el carpó groc i característiques bandes grogues a l'ala (amb això i el bec llarg els diferenciarem dels gafarrons). Mascle amb un "casquet" negre.

 
CATALUNYA: Reproductor molt escàs i limitat a zones forestals pirinenques, és, en canvi, relativament freqüent com a hivernant i fins i tot molt freqüent alguns anys (irrupcions) .
 

OLESA DE MONTSERRAT: Hivernant no gaire abundant que ocupa les zones de conreu i de matolls sovint barrejat amb pinsans, passerells o verdums. L'hivern del 2005-06 hi ha hagut una irrupció impressionants amb estols de fins a un centenar d'exemplars a la zona riberenca.En podrem veure a les zones de ribera tant dalt dels pollancres com alimentant-se als matolls.

 
Gafarró

© Fotografia: Bavarianbirds

Serinus serinus

Alçada: 11 - 12 cm.

Presència: Resident tot l'any.

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones arbustives amb arbres dispesos.

Identificació: Ocell verd-grogós i de mida petita. El diferenciarem del lluer femella (només hiverna al terme) per l'absència de bandes exterior grogues a la cua, franges alars més petites i bec molt més petit. Són de comportament cridaner (es persegueixen, canten, volen d'aquí cap allà i es paren en punts visibles. Cant característic.
 
Comportament: Quan el mascle canta per delimitar el territori ho fa des d'un punt alt i destacat o en ple vol. Aquest vol és una mica especial i, observant-lo, fa la sensació que mogui les ales de forma especialment lenta (vol de papallona).
 
CATALUNYA: Omnipresent arreu del país.
 

OLESA DE MONTSERRAT: Molt comú. Fins i tot dins del nucli urbà (Parc Municipal). En veurem cantant a la punta dels arbres a les vinyes del Turó de la Gronya.

Hortolà

© Fotografia: Bavarianbirds

Emberiza hortulana

Alçada: 15 - 16,5 cm.

Presència: Estiuenc (abril-setembre).

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones arbustives amb arbres dispesos.

Identificació: To teula característic a les parts ventrals i cap verd oliva amb gola i "bigoteres" grogues. L'ull és rodejat d'una fina línia groga. La femella té els colors molt suaus fet que pot portar a confusions. Cant del mascle acabat amb una mena de "timbre" inconfusible.

 
CATALUNYA: Present a amplies zones del territori. En els darrers anys ha experimentat un augment de la seva àrea de cria, just al contrari del que passa a la resta d'Europa on està en clara regressió.
 

OLESA DE MONTSERRAT: Després d'una etapa en què va aparèixer i es va extendre per la part nord del terme (1996-2002) gràcies a l'efecte dels incendis dels anys noranta; ara sembla que ha aturat l'expansió i fins i tot sembla en cert retrocés. En podrem veure algun mascle cantant des de punts alts i visibles del Pla del Fideuer.

Cruixidell

© Fotografia: Miguel Rouco

Emberiza calandra

Alçada: 16 - 19 cm.

Presència: Estiuenc (març - octubre).

Alimentació: Granívor.

Hàbitat: Zones obertes amb algun punt (arbres, arbusts, etc.) des d¡on cantar.

Identificació: De mida força grossa, no té trets especialment distintius, però el bec és característicament gros. El cant és la millor manera de localitzar-los. Veure comportament.
 
Comportament: Canten des de talaies ben visibles. Sovint, quan fan desplaçaments curts, volen amb les potes "penjant".
 
CATALUNYA: Present a tot el territori, excepte a l'alta muntanya.
 

OLESA DE MONTSERRAT: És molt escàs al terme i sembla estar a punt de desaparèixer. Se'n sentien i veien al Pla del Fideuer, tot i que no hi ha cites de la primavera del 2006..

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 4, 2006)