L'observació d'ocells
 


Material

Els prismàtics:

Imprescindibles. L'ideal són prismàtics de 10 augments (es consideren adequats entre 8 i 12) i el màxim de lluminosos possibles.

Els augments venen indicats pel primer nombre dels dos que porten escrits els prismàtics. El segon nombre es refereix al diàmetre dels lents que determinarà la lluminositat i el camp d'observació.

Exemple: 10 X 42, indicaria 10 augments i un diàmetre de l'objectiu de 42mm.

Un bon truc per adquirir uns prismàtics prou útils serà dividir el diàmetre de l'objectiu entre els augments. Si el resultat està entre 4 i 6 serà satisfactori.

En l'exemple anterior: 42/10 = 4'2, per tant: correcte.

També han de ser lleugers i manejables. La distància mínima d'enfocament (punt més proper al que podem enfocar) hauria de ser el més baixa possible i el camp d'observació (espai que veiem a través dels binocles) el màxim d'ampli.

Fugim dels models amb lents tenyides (alteren el color dels ocells) o amb zoom (encareixen molt el binocle, n'augmenten el pes i la fragilitat).

Els models poden ser tipus "porro" o tubulars (més resistents, però molt més cars) i el seu preu és molt variat. En podrem trobar de qualitat acceptable a partir dels 60 €. (A tall de curiositat, els models més perfeccionats superen els 1.500 €...).

 

La guia d'ocells de butxaca:

Imprescindible per a identificar els ocells que observem. Han de ser completes (tenir tots els ocells de la zona), però manejables (no són pràctics els llibres pesats i/o grossos).

Per norma general són més efectives les que contenen els ocells dibuixats que les que tenen fotografies, sempre, però, que els dibuixos siguin de qualitat.

És especialment recomanable per començar la "Guía de la Aves de España" (Autors: E. de Juana y J.M. Varela; Ed. Lynx) que conté només els ocells de la Península Ibèrica. Per aficions més consolidades hi ha la "Guía de las Aves, la Guía de Campo de Aves de España y Europa más completa" (Autors: K.Mullarney, L.Svensson, D.Zettrerström i P.J.Grant. Ed. Omega. 2001.) que tot i ser força més cara és, amb diferència, la que té uns dibuixos més fidels de les guies de butxaca europees actuals.

Quadern de camp:

Llibreta de mida petita on anotarem les observacions que anem realitzant. Després, si ho creiem convenient, podem passar aquestes dades a suport informàtic utilitzant des de processador de textos a bases de dades, tenint present que podem trobar programes especialment dissenyats per a ornitòlegs (l'Institut Català d'Ornitologia en subministra gratuïtament als seus col·laboradors i socis).

 

Telescopis:

Són cars i, de fet, només són interessants per a ornitòlegs experimentats o per a l'observació d'aus en grans espais oberts (aiguamolls, platges, prades, etc.). Val la pena assegurar-nos de què ens serà útil abans de fer la inversió. Si ens interessa la fotografia és bo tenir present que amb un telescopi amb òptica de qualitat acoblat a una càmera digital es poden fer filigranes (tècnica de digiscoping).

Vestimenta:

Per no espantar els ocells és preferible vestir roba de colors discrets (ni cridaners, ni molt clars), però tampoc fa falta anar amb roba paramilitar o especial de camuflatge.

 Consells

Els ocells tenen una oïda i una vista molt desenvolupades, pel que no hem de fer sorolls ni moviments sobtats mentre els observem.

Si anem en grup intentem mantenir-nos junts, si l'ocell ha d'estar pendent de diversos enemics potencials estan més intranquils i fugen abans..

La sortida i la posta de sol són hores de molta activitat pels ocells, serà interessant aprofitar-les per a fer observacions. Les hores centrals del dia, en canvi, les acostumen a passar protegint-se de la calor (excepte en èpoques de molt fred, a l'hivern, en què es poden invertir els horaris).

Sovint és més efectiu quedar-nos aturats en un lloc i esperar que hi vagin apareixent els ocells, que anar "perseguint-los" d'un costat a l'altre.

La tardor i la primavera són èpoques de migració en què podem fer observacions d'ocells poc habituals a la nostra zona, cal aprofitar-ho.

Durant la temporada de caça haurem d'estar alerta i no camuflar-nos excessivament si sortim a fer observacions els dijous o els diumenges perquè podríem tenir algun ensurt amb els caçadors de caça menor. Si hi ha batuda de porc senglar serà millor, i d'entrada, canviar de zona.

Per identificar un ocell serà bo fixar-nos en el seu aspecte general (caracterísitiques del bec i potes, mida, colors, postura,...) i també en els sons que emet. Un bon observador d'ocells identifica més ocells amb l'oïda que amb la vista.

A l'hora de calcular la mida d'un ocell és molt important prendre algun objecte dels voltants o alguna espècie d'ocell molt comuna (pardals, coloms, ànecs coll-verds, etc.) com a referència.

El comportament de l'ocell també pot ser útil a l'hora d'identificar. La forma de caçar, caminar, capbussar-se a l'aigua o de volar són, a vegades, característics d'una espècie. 

Actitud

L'observació dels ocells mai ha de comportar molèsties per als ocells observats.

Els ocells permeten l'aproximació dels observadors fins a certa distància (és el que es coneix com a distància de fugida) que dependrà de l'espècie, de l'època de l'any i de les experiències que hagi tingut amb els humans (lamentablement a casa nostra els ocells encara associen, i amb raó, la presència dels humans amb el perill). Hem d'evitar sobrepassar aquesta distància que provocaria la fugida immediata de l'au i, per tant, molèsties innecessàries.

Hem de ser especialment curosos en el moment de la reproducció: No ens hem d'apropar als nius i, en cap cas, hem de manipular ous o cries d'ocell.

S'ha demostrat que la utilització de reclams (imitacions dels cants) provoca molèsties als ocells. S'ha d'evitar el seu ús.

En el cas d'ocells molt sensibles (principalment els rapinyaires diürns) extremarem les precaucions per no destorbar-los (observant-los a distància i no freqüentant les zones en què viuen). 

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 4, 2006)