RAPINYAIRES DIÜRNS
a Olesa de Montserrat
 

No s'indiquen punts concrets on observar-los per evitar-hi molèsties excessives 

 

 

Xoriguer

© Fotografia: Bavarianbirds

Falco tinnunculus

Amplada ales: 70 - 90 cm.

Alçada: 32 - 40 cm.

Pes: 135 - 250 gr.

Presència: Resident.

Alimentació: Grans insectes, ocellets, rèptils, micromamífers, etc.

Hàbitat: Zones rocalloses i espais oberts dels voltants.

Identificació: En vol, ales i cua llargues i típica franja negra al final de la cua. Fa "l'aleta"(veure comportament). Mascles amb part superior del cap i de la cua gris-blavoses; les femelles de color teula amb clapejat negre.

Comportament: Per caçar fan un vol estacionari (aguantant-se parats a l'aire) situant-se contra el vent i movent les ales. És el que es coneix com a "fer l'aleta".

 
CATALUNYA: Present a tot el país, és el rapinyaire diurn més comú. Tot i això, les seves poblacions es veuen afectades per la reforestació del territori (necessita espais oberts per a caçar), l'efecte dels pesticides sobre les seves preses i la caça i expoli dels seus nius.
 

OLESA de MONTSERRAT: Escàs, en descens. La industrialització de la riba del Llobregat i la urbanització de les àrees més planeres al voltant del nucli urbà afecta les zones que li eren més idònies. 3 parelles segures al terme.

Falcó peregrí

© Fotografia: Manuel Presti

Falco peregrinus

Amplada ales: 90 - 113 cm.

Alçada: 38 - 51 cm.

Pes: 550 - 1.500 gr.

Presència: Resident.

Alimentació: Ocells.

Hàbitat: Zones rocalloses i espais oberts dels voltants.

Identificació: Mida força grossa. En vol ales llargues i punxegudes i cua no gaire llarga. Parts inferiors clares (però lleugerament terroses) amb fi ratllat horitzontal negre. Els joves tenen la zona ventral més fosca perquè el barrat és vertical i més bast. La part dorsalés d'un gris blavós molt fosc en els adults. Destacat "casc romà" (cap i bigoteres) negre que s'observa fins i tot mentre vola.
 
Comportament: Quan caça es llença en impressionants picats que no iguala cap altre rapinyaire.
 
CATALUNYA: El trobem a zones amb parets rocalloses. A l'hivern pot apareixer en altres punts (exemplars provinents de l'alta muntanya o fins i tot del centre d'Europa).
 

OLESA de MONTSERRAT: Apareixen exemplars joves i adults, de tant en tant, probablement provinent de la muntanya de Montserrat on crien amb èxit diverses parelles.

 
Esparver

© Fotografia: Bavarianbirds

© Fotografia: Tomas Andel

Accipiter nisus

Amplada ales: 60 - 80 cm.

Alçada: 30 - 40 cm.

Pes: 110 - 340 gr.

Presència: Resident.

Alimentació: Ocells petits i mitjans.

Hàbitat: Zones forestals i espais oberts dels voltants.

Identificació: En vol, ales curtes i arrodonides i cua llarga i barrada. Les femelles (parts ventrals ratllades amb tons grisencs) són més grosses que els mascles (amb ratlles taronjoses al pit). Fàcil de confondre amb l'astor (de mida més grossa).

Comportament: Quan capturen un ocell li arrenca les plomes, de forma que és fàcil trobar-ne les restes. Passen molt desapercebuts.

CATALUNYA: És el rapinyaire diürn més típic de les zones forestals i el trobarem per tot el país.
 

OLESA de MONTSERRAT: Molt escàs. Com a mínim, una parella manté part del seu territori dins del terme municipal. De tant en tant s'observen individus joves en dispersió.

Àliga marcenca

© Fotografia: Thorsten Stegmann

Circaetus gallicus

Amplada ales: 160 - 180 cm.

Alçada: 65 - 70 cm.

Pes: 1.200 - 2.300 gr.

Presència: Estiuenca (març a setembre).

Alimentació: Grans rèptils.

Hàbitat: Zones obertes amb espais forestals propers on nidifica.

Identificació: És l'únic rapinyaire gros que sovint "fa l'aleta" (veure comportament xoriguer). En vol observarem un cap molt gros i totes les parts inferiors blanques excepte el coll i pit (marronosos) i algunes línies puntejades negres sota les ales i a la seva vora. Cua amb barres negres amples i espaiades. No confondre amb la cuabarrada que té el cap més petit i, normalment, presenta una franja molt fosca sota l'ala.
 
Comportament: Aquest rapinyaire s'alimenta bàsicament de serps i llargandaixos. Amb una mica de sort, el podrem observar mentre vola portant alguna serp agafada amb les urpes.
CATALUNYA: Presenta unes poblacions en molt bon estat (segurament perquè no es troba aquí durant l'època de caça). Ocupa grans territoris i les trobarem per tot el país, des del Pirineu fins a les zones costaneres, sempre que disposin d'espais oberts on caçar.
 

OLESA de MONTSERRAT: Una parella manté dins del seu territori bona part del terme olesà.

Àliga cua-barrada

© Fotografia: Internatura

Hieraaetus fasciatus

Amplada ales: 145 - 165 cm.

Alçada: 55 - 65 cm.

Pes: 1.600 - 2.400 gr.

Presència: Resident.

Alimentació: Mamífers i ocells de mida mitja.

Hàbitat: Zones obertes amb cingleres pròximes.

Identificació: Gran rapinyaire amb ales amples i cua quadrangular. En vol, cap petit (al contrari que la marcenca), cos molt clar i ales i cua fosques (en els adults). Franja negra travessant l'ala. Els joves poden ser brunencs o molt clars per sota.

Comportament: Molt discreta, passa sovint desapercebuda. Durant l'època reproductora mascle i femella es persegueixen fent vols rasants i picats molt espectaculars. Es considera el rapinyaire de mida grossa més hàbil en vol.

CATALUNYA: Àliga molt amenaçada a nivell Europeu. És el rapinyaire català més amenaçat.

 

© Fotografia: Rovfugle

OLESA de MONTSERRAT: Adults i joves apareixen pel terme força sovint provinents, probablement, del massís de Montserrat.
Aligot

© Fotografia: Thomas Kirchen

Buteo buteo

Amplada ales: 110 - 132 cm.

Alçada: 46 - 58 cm.

Pes: 525 - 1.180 gr.

Presència: Resident.

Alimentació: Zones obertes amb arbredes o espais forestals on nidificar.

Hàbitat: Zones obertes amb cingleres pròximes.

Identificació: Rapinyaire de mida mitjana amb ales i cua amples i cap petit. Planeja de forma característica. Típiques taques fosques al "colze" de l'ala i cua amb una barra terminal als adults. Emet un "miol" característic.

Comportament: Planeja fent amplies circumferències a baixa alçada i és força confiat, fet que li comporta problemes durant la temporada de caça. Adaptada a capturar petits animals al terra, no mostra gaire agilitat en vol.

CATALUNYA: Àliga molt extesa que trobarem arreu en tota mena de zones forestals properes a zones obertes on pugui caçar (prats alpins, camps de cereals, zones d'horta, etc.).

© Fotografia: J.M. Reyes

OLESA de MONTSERRAT: Poc comú, tot i que hi ha exemplars solitaris que han passat llargues temporades en determinades àres del terme.
Àliga calçada

© Fotografia: Arthur Grosset

Hieraaetus pennatus

Amplada ales: 110 - 135 cm.

Alçada: 42 - 51 cm.

Pes: 710- 975 gr.

Presència: Estiuenca.

Alimentació: Mamífers, ocells i rèptils.

Hàbitat: Terrenys oberts amb arbredes disperses.

Identificació: Rapinyaire de mida mitjana amb ales i cua amples i cap petit. En vol se li veuen 6 "dits" (primàries) enlloc dels 5 de l'aligot. Presenta dues fases (coloracions): una fosca amb les parts inferiors fosques (semblant a l'aligot, però sense franja fosca terminal a la cua) i l'altra pàlida amb parts inferiors del cos blanques i part anterior de les ales també blanques que contrasten fortament amb la resta molt fosca (inconfussible).
 
Comportament: No acostuma a planejar fent voltes com els aligots. Té un vol més directe alternat amb planetjos llargs i fa espectaculars picats per caçar.
CATALUNYA: Àliga en expansió pel territori. Actualment força extesa per la franja central de tot el Principat.
 

OLESA de MONTSERRAT: Present en pas durant les èpoques de migració. Hi ha deades de nidificació recent a zones relativament properes.

Àliga pescadora

© Fotografia: Virtual Birder

© Fotografia: Julio Rodríguez

Pandion haliaetus

Amplada ales: 152 - 167 cm.

Alçada: 52 - 60 cm.

Pes: 1.600 - 2.000 gr.

Presència: De pas.

Alimentació: Peixos.

Hàbitat: Zones costaneres, grans embassaments, aiguamolls, etc.

Identificació: Rapinyaire de mida grossa amb les parts inferiors clares i característicament blanques al cos i part anterior de l'ala. Presenta una gran taca fosca a cada "colze" i també les puntes de l'ala. Les ales són llargues i acabades en quatre rèmiges. També és característic l'antifaç negre de la cara i coll, observable quan l'ocell és aturat, però, amb atenció, també en vol.

Comportament: El fet que capturi peixos, sovint de mida considerable, directament sobre l'aigua és el tret més específic i espectacular del seu comportament.

CATALUNYA: Actualment no hi ha individus reproductors, tot i que alguns exemplars passen llargues temporades a zones adequades (costa brava principalment). Habitual en època de pas i també, en zones adequades, durant l'hivern.
 

OLESA de MONTSERRAT: Com que utilitza el curs del Llobregat com a via natural de migració, es poden observar ocasionalment a la zona riberenca.

Aligot vesper Pernis apivorus
Alçada: 52 - 59 cm Amplada ales: 113 - 135 cm
Pes: 440 - 1.050 gr  

CATALUNYA: Nidificant escàs a la serralada pirinenca. Migrador molt comú.

OLESA de MONTSERRAT: Migrador típic. S'observa només en època de pas (tardor i primavera).


Falcó mostatxut Falco subbuteo
Alçada: 29 - 35 cm Amplada ales: 70 - 84 cm
Pes: 130 - 340 gr  

CATALUNYA: Nidificant a gran part del Principat on aprofita la combinació d'espais oberts per caçar i petites àrees arbrades on nidificar.

OLESA de MONTSERRAT: No se n'ha comprovat la reproducció. De moment s'ha de considerar com a migrador (en pas durant la primavera i la tardor).


Astor Acxcipiter gentilis
Alçada: 49 - 64 cm Amplada ales: 93 - 127 cm
Pes: 520 - 1.510 gr  

CATALUNYA: Nidifica a àrees forestals de tot el Principat.

OLESA de MONTSERRAT: S'ha detectat la seva presència, però cal esbrinar si només en pas o si està establert a la zona. N'hi ha parelles reproductores al massís de Montserrat.

 

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 4, 2006)