Solucions
1- Cogullada
2- Falciot
3- El groc
4- Cuereta blanca
5- À. cuabarrada
6- Zones forestals