com preparar l'examen de llengua catalana i literatura

consulta-ho

taula fonètica pdf
llista sons consonàntics

 

Fonètica

A tots els exàmens hi ha una pregunta de fonètica:

Per resoldre-la correctament s'han de saber els signes fonètics i/o les característiques de cadascun dels sons, de manera que qualsevol de les dues respostes serien correctes:

projecten - [k] o oclusiva velar sorda

Recorda que és molt important que tinguis en compte els fenòmens de contacte entre sons:

determinats [s], però determinats extrems [z]

Per tant, cal que tinguis preparats els diferents sons -normalment només pregunten les consonants- i els principals fenòmens de contacte

Fenòmens de contacte
[aquests són els fenòmens més habituals]

Ensordiment

 • oclusius, fricatius i africats sonors a final de síl·laba o paraula + cons. sorda = sord
  • fred furiós
  • càstig fort
  • transportar
 • oclusius final de mot + vocal = sord

Sonorització

 • consonant sorda, a final de síl·laba o paraula + cons. sonora = sonor
  • peix brut
  • els vius
 • consonant fricativa i africada sorda + consonant sonora = sonor
  • els amics
  • baf humit

Al·lòfons

Quan posar b, d, g o les seves variants fricatives (mira la taula de fonètica)?

La [b], [d] i [g] es posen:

 • començament de paraula, després de pausa
  • dos
  • gos
 • darrere d'un so nasal
  • un dia
  • un gos
  • ambigu
 • darrere d'un so oclusiu
  • capgros
  • sap volar
 • la [d] darrere d'un so lateral
  • vall d'Aran
  • cal Duran

Si no és en aquests casos, llavors cal posar la variant

Assimilacions

Recorda que la M, la N i la L sofreixen una sèrie de canvis segons la consonant que duen al darrera (busqueu a la taula els símbols fonètics)

 • m + f/v = m labiodental
 • n + p,b,m = n bilabials
 • n + d,t = n dental
 • n + ny, ll, xeix, etc = n palatal
 • n + k, g = n velar
 • l + d, t = l dental
 • l + k, g = l velar