Bullying racista

Parlem de bullying racista (o xenòfob) quan s'agredeix a una persona recorrent a motius racials com el color de la pell, l'origen ètnic o les creences culturals o religioses.

Cal recordar que, en aquests casos i en molts d'altres, el racisme sovint només és l'excusa de l'agressor per justificar les agressions.

Van Dijk, T. defineix el racisme com "un sistema social d'abús de poder o dominació, reproduit per pràctiques socials de discriminació d'una banda i per ideologies i actituds de prejudici per una altra"*.

Pel que fa a l'àmbit educatiu, tot i que molts professors rebutgen conscientment el racisme obert i descarat, això no significa que formes més subtils de prejudici i de racisme hagin desaparegut totalment dels llibres de text i d'altres formes del discurs educatiu. Les recerques demostren que entre d'altres formes discursives, el discurs educatiu roman com una de les fonts d'adquisició d'actituds etnocentristes i racistes.

Podeu consultar les links següents:

-SOS Racismo (Madrid)
-SOS Racisme (Barcelona)
-Cruz Roja

* Van Dijk, T. (2005) a Discourse and racism in Spain, in APAC, Quaterly Magazine, 53.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___