Bullying homòfob

S'anomena bullying homòfob a aquelles conductes de maltractament que tenen com objecte l'orientació sexual de la víctima o aquelles més genèriques que es pretenen justificar per motius de la seva homosexualitat (real o imaginada).

El terme bullying homòfob és útil per donar nom i posar de relleu una situació que mereix una major atenció per part dels educadors i de la societat en general, però al nostre entendre no és del tot afortunat, perquè pot portar a posar èmfasi en l'orientació sexual de la víctima en lloc de posar l'accent en el fet del maltractament en sí.

Ningú no es mereix ser maltractat; la gravetat del fet no ve donada per les característiques de la víctima sinó pel fet de l'agressió en sí mateixa.

Els estudis posen en evidència que els nois i les noies que formen part d'una minoria sexual (gais, lesbianes, bisexuals) i els que manifesten incertesa sobre la seva orientació sexual, declaren ser més víctimes d'intimidació, d'assetjament sexual i de violència física que els adolescents pretesament heterosexuals. En els nois, i des de l'inici de l'adolescència, és usual utilitzar l'assetjament homòfob a l'escola en contra d'altres nois, a vegades per reafirmar la pròpia identitat sexual.

Un estudi fet als Estats Units* deixa constància que el professorat rarament intervé quan és testimoni d'aquests incidents. Al Canadà, un 10% dels alumnes es manifesten víctimes d'assetjament homòfob amb una periodicitat setmanal. Els nois estaven més implicats en aquestes situacions que les noies, tant en el paper d'agressors com en el de víctimes.

L'escola és un lloc on es poden sentir amb freqüència comentaris homòfobs, fets a vegades pels alumnes o fins i tot pels mateixos professors, sovint sense intencionalitat conscient, però que no afavoreixen la creació d'un clima respectuós amb les diferències individuals. A més, malgrat que comentaris aïllats no es poden qualificar de bullying, a la llarga poden facilitar l'aparició de conductes de maltractament físic i/o sexual.

Els estudis sobre maltractament indiquen que aquests col·lectius de persones són especialment vulnerables. Per això és important (1) posar més atenció a aquests tipus de conductes que gaudeixen de cert grau de permissivitat per part dels adults, però que poden ser precursores de victimització i (2) donar un tractament adequat al tema.

Podeu trobar més informació a les links següents:

Casal Lambda (Barcelona) Pàgina d'enllaços amb webs d'interès sobre la normalització del fet homosexual.

Associació COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) amb material i informació sobre com tractar el tema de l'orientació sexual als instituts.

Fundación Triángulo ONG per a la igualtat social de gays i lesbianes on trobareu materials de sensibilització contra el bullying homofòbic.

Pharsea's home page Pàgina en llengua anglesa força ben sistematitzada, sobre els orígens, efectes i maneres de combatre el bullying homòfob.

Tutoría GLBT Blog amb voluntat de donar atenció a adolescents gays, lesbianes, bisexuals i transexuals. IES Duque de Rivas (Madrid).

*Williams, Connolly, Pepler and Craig (2003) Gay, Lesbian and Straigh Education Network.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___