El professorat especialista en orientació educativa

 

Estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat

 

1. Recursos

 

Dinàmiques de grup

http://www.xtec.cat/entitats..dinamiques_grup.pdf

http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_dinamica_grup.htm

www.xtec.es/~nalart/PPT/dinamica.ppt

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M08/web/html/media/fp_edi_m08_u4_pdfindex.pdf

 

 
Sociograma

http://www.aplicaciones.info/utiles/sociogra.htm

http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/competencies/sociograma_aula.htm

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/08/16/187294.php

http://www.aspb.cat/quefem/docs/Sociograma.pdf

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Joan M. Cruz - 2009