RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
 


Rúbrica d'avaluació del treball en grup

 

 

Correcte

Bo

Excel·lent

Cooperació

 

Han participat aportant algunes idees i observacions

 

Han participat aportant idees i han fet observacions oportunes

Han participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns resultats òptims

Responsabilitat
Individual

Han fet la seva part de treball individual, l'han explicat als companys.

 

Han fet la seva part de treball individual, l'han sabut explicar als companys i acceptar les crítiques

Han fet la seva part de treball individual, l'han explicat als companys, han defensat els seus punts de vista. Han acceptat crítiques i suggeriments. Han adequat el seu treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i eliminant les innecessàries o errònies

Dinàmica d´interacció

 

Han aconseguit agrupar-se en cada moment segons se'ls demanava

 

S´han agrupat segons les necessitats de cada moment i han acceptat els canvis de situacions

S´han agrupat segons se'ls demanava en les diferents activitats i han sabut adequar la seva actuació a cada nova situació i als nous companys

Resolució de
conflictes

En els moments de desacord han escoltat les opinions dels companys

 

En els moments de desacord han escoltat les opinions i han aportat opinions argumentades

En els moments de desacord, han argumentat les seves opinions, han escoltat i valorat les dels altres i han arribat a un consens satisfactori per tots


   
   
Webquest el.laborada per Joan M. Cruz