ELS APUNTS

 

COM PRENDRE APUNTS?

Es evident que per a prendre bé els apunts els alumnes han d'estar atents a la classe i amb actituds positives tant vers el professor com el que s'exposa. Per a facilitar el prendre apunts es convenient que anteriorment els alumnes sàpiguen el que s'explicarà o que tinguin un guió senzill de les parts o també és molt bo que els alumnes hagin llegit el dia anterior el tema.

Posteriorment aquests apunts es poden completar amb les dades d'altres companys i el llibre de text u altres.

Recorda:

És impossible escriure tot el que el professor diu, entre altres coses perquè parla més de pressa del que s'escriu. Llavors, què hem de fer?. Mentre el professor explica hem d'anar resumint mentalment el que diu, i escriure en els nostres apunts només les idees que agafem. Això és bastant fàcil, sobretot si estem ben atents i entenem tot el que diu.

D'altra banda, i per a no perdre el fil de l'explicació, és important escriure el més ràpid possible. Hi ha estratègies per a anar més ràpid. Per exemple, fer servir retoladors de punta fina que llisquen millor sobre el paper. S'ha d'intentar fer lletra petita i lligada, i col·locar el full fent un gir de 45º, que és la postura més natural.

S'han d'utilitzar tàctiques que estalviïn temps. Per exemple, abreujar les paraules: que (q), perquè (pq), per tant (pt), també (tb). També és important posar títols- que es vegin bé- a cada apartat.
 

Alguns passos per a prendre bé els apunts:

»Estar atent i entendre les explicacions
»Resumir mentalment
»Escriure de pressa
»Deixar marge per a anotacions
»Posar títols i fer un índex per temes

I aquestes són algunes estratègies per a escriure més de pressa:

»Utilitzar un retolador de punta fina
»Fer lletra petita i lligada
»Girar el paper uns 45 graus
»Usar abreviatures i símbols
 

 


Saps agafar apunts?

Per poder estudiar a casa el que s'ha fet a classe, has de tenir uns bons apunts. Per saber si saps o no agafar bé els apunts, respon a aquest qüestionari

-Estàs atent quan el professor explica?                       Sí - No
-Vas resumint mentalment les idees principals?         Sí - No
-Escrius amb boli o retolador de punta fina?               Sí - No
-Fas la lletra petita per anar més ràpid?                      Sí - No
-Poses el full només una mica girat per escriure?      Sí - No
-Utilitzes moltes abreviatures?                                      Sí - No
-Deixes un marge a l'esquerra per als aclariments?  Sí - No

 

 

Si vols que els teus apunts et serveixin per a estudiar, millora la teva tècnica per a poder respondre a totes les qüestions