Numeració fins el 9
PRIMER - Cicle Inicial
Matemàtiques
Numeració fins el 19
Numeració fins el 99
Operacions fins el 9
Operacions fins el 19
Operacions fins el 99
Càlcul mental
Mesura
Espai
Fem problemes
Varis
Manipulació de dades