Numeració
SEGON - Cicle Inicial
Matemàtiques
Operacions
Càlcul mental
Mesura
Espai
Manipulació de dades
Varis
Taules de multiplicar
Problemes