corpus literari
Frame, Janet
biografia
obra
documentació
links
obres autors estrangers

 

[index]

 

Biografia

Obra

Un àngel a la meva família

Documentació

Links

http://www2.auckland.ac.nz/lbr/nzp/nzlit2/frame.htm

Janet Frame

http://www.vuw.ac.nz/nzbookcouncil/writers/framej.htm

Janet Frame

 

[index] [obres en català][obres en castellà][obres autors estrangers][links][articles][correu]