corpus literari
Tasis, Rafael
biografia
obra
documentació
links
obres en català

[index]

 

Biografia

Rafel Tasis (Barcelona 1906 - París 1966) Escriptor i polític. A setze anys s'inicià col·laborant a "La Mainada" i fou un periodista i assagista prolífic. Col·laborà especialment a "La Publicitat", "Mirador", "Revista de Catalunya", "Serra d'Or", etc. Fou secretari general de la joventut d'Acció Catalana i director general dels serveis correccionals de la Generalitat, on féu una acció justa i humanitària. Com a novel·listavolgué donar testimoniatge de la vida barcelonina: Vint anys (1931), Sol ponent (1953), És hora de plegar (1956), Abans d'ahir (1956) i sobretot Tres (Mèxic 1962), mirall autobiogràfic i d'una generació. A més, les obres policíaques La Bíblia valenciana (1955) i Un crim al Paral·lel (1960). Estrenà i publicà obres de teatre i excel·lí en la divulgació històrica. Així, publicà diversos volums d'Episodis de la Història: Històries de coneguts (París 1945), La vida del rei en Pere III (1954), Joan I, rei, caçador i músic (1958) i Barcelona. Imatge i història d'una ciutat (1962). S'exilià el 1939, retornà el 1948 i esdevingué el corresponsal dels exiliats, tot col·laborant assíduament de vegades signant Pere Bernat o Blanquerna a revistes de Mèxic, França i Buenos Aires: La Nostra Revista, Pont Blau, Vida Nova, Quaderns, Catalunya, etc. Fou llibreter i impressor i catalitzador d'iniciatives culturals. Publicà traduccions, sobretot de novel·les franceses i angleses i, com a crític i historiador, Una visió de conjunt de la novel·la catalana (1935) i La novel·la catalana (1954). Es distingí per una gran capacitat de treball i voluntat de servei. Publicà diverses antologies literàries i, en col·laboració amb Joan Torrent i en dos volums, Història de la premsa catalana (1966).

Obra

Tres

Tres se centra en tres protagonistes radicalment diferents que viuen uns mateixos esdeveniments històrics, de 1917 a 1937, amb la qual cosa s’ofereix un retaule molt ampli de la vida del país, de la qual l’autor demostra ser un profund coneixedor.

Vint anys

Un crim al Paral·lel

Documentació

Links

 

[index] [obres en català][obres en castellà][obres autors estrangers][links][articles][correu]