HERMES

Hermes

Es va apropar a més de 780.000 kilòmetres de la Terra, i es va pensar en una colisió segura. Tots els anys cauen i rocen la Terra i fa que es vegi la lluminositat de l'asteroide.

Hermes