Mercuri


L'estructura de Mercuri

L'estructura interna i la composició de Mercuri.

De forma semblant als altres planetes interiors, les capes més superficials són formades per una mescla poc densa de materials silicatats en els quals no s'han trobat indicis d'aigua. Com que Mercuri és notablement més petit que la Terra i la seva densitat mitjana és comparable a la del nostre planeta ha d'amagar en el seu interior un nucli metàl·lic voluminós. Per això se suposa que entre el 60% i el 70% del planeta és constituït per ferro.

Tot i que molt dèbil, comparat amb el terrestre, Mercuri té un camp magnètic dipolar. Aquest fet fa suposar l'existència d'una zona fosa al voltant del nucli metàl·lic.