La Terra


Estructura interna

La Terra es pot dividir en 3 grans capes, l'escorça, el mantell i el nucli, que presenten diferent composició i temperatura.

Gràcies a registres sísmics i diferents estudis geofísics, es coneix la composició de les diferents parts de la Terra.

La Litosfera: (escorça + mantell superior) està dividida en diferents plaques que es mouen entre elles, provocant, així, els diferents accidents geogràfics (dorsals, serralades, oceans, fosses de subducció, etc.). Es poden destacar com a accidents més importants, la Fossa de les Marianes, la Serralada del Himalaya i el Manua Loa, muntanya d'origen volcànic


La Lluna