La Terra


L'atmosfera

L'atmosfera s'extén fins a 600 Km més enllà de la superfície de la Terra. Està formada per diverses capes, cada una amb unes característiques.


La Terra

Els principals components que formen l'atmosfera terrestre són, nitrogen en un 78%, oxigen en un 21%, argó en un 0,9% i Diòxid de carboni en un 0,03%.