Venus


Atmosfera i Superfície

-L'atmosfera interna i la composició de Venus.

La primera fotografia de la superfície de Venus va ser enviada per la sonda soviètica Venera IX l'any 1975. Mostrava una terra plena de fragments rocosos rogosos i de vores afilades. Aquesta imatge va resultar sorprenent perquè s'esperava trobar una terra terriblement erosionada per l'agressiva atmosfera que hi ha. La segona fotografia va ser recollida per la sonda Venera X el mateix any. Situada com la seva predecessora a la Beta Regio va mostrar un terreny cobert per roques de perfils suaus. Aparentment, doncs, la primera sonda es va situar sobre un terreny jove i la segona ho va fer sobre un terrenya antic i erosionat. En qualsevol cas, la naturalesa basàltica dels materials fotografiats sembla fora de dubte.

Els materials que constitueixen les extenses planúries ondulades també semblen correspondre a basalts. Així doncs, la carcassa de Venus podria ser comparable, pel que fa a la composició, a la carcassa oceànica de terrestre.

La gran densitat de Venus, suggereix la presència d'un nucli molt ric en ferro. L'absència de magnetisme seria inexplicable per la lentíssima rotacció del planeta.