Autor: Joan-Ramon Ferrús Terré.

Nivell educatiu
: Primer cicle mitjà.

Àrea
: Coneixement del medi natural.

Descricpió
: Informació i activitats per conèixer els elements bàsics que conformen el relleu.

Contingut
:

  • Serralades, turons, altiplans i planes.
  • Muntanyes i valls.
 
Accès directe
 
Descarrega del zip