Nivell educatiu: Primer cicle mitjà.

Àrea
: Llengua catalana.

Descricpió
: Activitats per treballar l'abecedari..

Contingut:

  • KLMNOP.
  • Repassem.
 
Accès directe al'activtat
 
Descarrega del zip

Autor: Joan-Ramon Ferrús Terré
jferrus@xtec.cat