Biblioteques de WebQuests

 

WebQuestcat.org

  Directori de wequestsen català, castellà i altres idiomes
   
  phpwebquest
  Exemples de webquests confeccionades amb php.
   
  Isabel Pérez
 

Recull personal d'Isabel Pérez, ensenyant forá interessada en les TIC i la seva relació amb la xarxa.
A destacar al seva tesi doctoral: Pérez Torres, I. 2006. Diseño de Webquests para la Enseñanza/Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera: Aplicaciones en la Adquisición de Vocabulario y la Destreza Lectora. Granada: Editorial Universidad de Granada.

   
  InstantProjects.Org
  Pàgina de cerca de websquests. Idioma: anglès.
   
  SDSU WebQuest Search Page
  Pàgina de cerca de websquests. Idioma: anglès.
   
  CFIES. Soria : WebQuest
  Idioma: Castellà.