LOCALIZAR EL FIREWORSKS'MX AL VOSTRE ORDINADOR
 


El FIREWORS'MX és una aplicació de la marca MACROMEDIA. Per localitzar el programa al vostre ordinador heu d'anar a INICI/PROGRAMES, posteriorment, segons l'estructura del menú del vostre ordinador, a la carpeta Aplicacions Generals o a la carpeta Apliacions Internet en trobareu una altra anomenada MACROMÈDIA i al seu interior hi ha el Macromedia FIREWORS'MX