APLICAR TEXTURA A UN OBJECTE
   
 

A més d'acolorir, podeu donar textura a un objecte.

Ara farem una pràctica d'aplicar textura.

Obriu el Fireworks i creeu un document nou.

Seleccioneu l'eina rectangle i dibuixeu-ne un.

 


 
   
 

Assegureu-vos que el teniu seleccionat (l'eina de selecció d'objectes és la fletxa negra que trobareu al capdamunt de la finestra d'eines).

Localitzeu a la finestra Propietats el títol Textura.

   
 
   
 

Clicant sobre el nom de la textura o el botó que té al costat s'obrirà un menú tot de diferents textures.

Observeu que al costat del nom de la textura teniu un quadre amb un número, variant-lo variareu el tant percent de textura que esteu aplicant a l'objecte.