Fonts estadístiques

 

 

 

font 1: PIB per càpita de l'URSS comparat amb d'altres potències i % respecte dels EE.UU. periode 1938-1987

font 2: Població / PNB x capita i PNB en 1980

font 3: Despesa en Defensa període 1948-1970dues grans superpotències

font 4: Disminució ritme de creixement economia soviètica

 

inici