tasca 1

Conèixer més a fons les Grans Religions (GR)

tasca 2

Destriar els objectes de la caixa per poder decorar correctament cada estand

tasca 3

Elaborar un quadre sinòptic amb la informació obtinguda

tasca 4

Conèixer la distribució geogràfica de les GR.

tasca 5

Conèixer la presència de les GR. a Catalunya i/o Barcelona

tasca 6

Investigar si les GR s'assemblen entre elles

Farem grups de tres o quatre persones i junts prepararem tota la feina.

Al final hem d'arribar a fer una sèrie de murals que mostrin la realitat actual de les Grans Religions i a més a més amb les activitat 5 i 6 farem una exposició de la nostra recerca a la resta dels companys. Esteu preparats. Som-hi!

                                                ................... A LES ACTIVITATS