HISTÒRIA
EL BERGUEDÀ - WEB DE RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

Inici Geografia Literatura Art Folklore L'Erol Altres temes Altres webs

 

Castell de Blancafort   Els vestigis més antics de poblament al Berguedà  es remunten al neolític. L'historiador romà Titus Livi parla de la tribu ibèrica dels bergistans sotmesa primer per Anníbal (218 a.C.) i més tard per Cató (195 a.C.). Sota l'ocupació sarraïna el Berguedà esdevingué territori de frontera fins a passar a dependre del Comtat de Cerdanya, del qual se separà per esdevenir, breument, Comtat de Berga a principis del segle XI. En aquest context cal situar la major figura literària d'aquestes terres; el trobador Guillem de Berguedà.
Durant els segles següents, el Berguedà coneixerà les epidèmies de pesta dels segles XIV i XV, el bandolerisme del XVI, i la guerra dels segadors al XVII.
A partir del XVIII, després de la Guerra de Successió, s'esdevé una època de creixement econòmic i demogràfic amb el desenvolupament de la indústria tèxtil, al qual el Berguedà aporta la seva pròpia màquina de filar, la berguedana o maixerina. 
Durant la guerra del set anys (1833-1840), Berga fou un centre important de la insurrecció carlina; essent seu de la Junta carlina de Catalunya que tingué com a cap el Comte d'Espanya, famós per les seves arbitrarietats i crueltat, i assassinat en circumstàncies envoltades d'una aurèola llegendària. El Berguedà  va seguir essent un enclau carlí destacat en les carlinades posteriors. 
Com a fets destacables del segle XX, cal fer esment de la revolta anarquista de Fígols, el 1932, que s'estengué a altres poblacions de la comarca. Els grupuscles anarquistes també varen protagonitzar col·lectivitzacions i episodis violents durant la guerra civil. Passada la guerra,  la situació de la comarca la feu lloc ideal per a les activitats de contraban i també per a les accions dels maquis. La mineria i del tèxtil tornaren a ser la clau de l'activitat econòmica, fins que les crisis econòmiques dels 70 varen portar al seu enfonsament, amb la consegüent regressió econòmica i demogràfica. Actualment, el Berguedà busca desenvolupar-se a través de la diversificació d'activitats i mirant de potenciar el seu paisatge com a atractiu turístic.

El Llobregat al seu pas per Gironella.BIBLIOGRAFIA
 
 
AUTOR: ARMENGOU I FELIU, Josep
TÍTOL: L'escut de la ciutat de Berga.
DADES EDITORIALS: Museu Municipal de Berga, 1972.

 
AUTOR: BARTRINA, Enric.
TÍTOL: El castell de Guardiola.
DADES EDITORIALS: Els llibres de l'Àmbit. Àmbit de Recerques del Berguedà. Berga, 1985.

 
AUTOR: BARTRINA, Enric.
TÍTOL: Els càtars al Berguedà.
DADES EDITORIALS: Associació medieval de Bagà, 1999.

 
AUTOR: BUSQUETS CASTELLA, Josep.
TÍTOL: Gironella i la guerra de successió.
DADES EDITORIALS: Col. L'Escambell, 2. Associació Cultural El Vilatà. Gironella, 1993.

 
AUTOR: CABALLÉ, Francesc.
TÍTOL: Les tres-centes cases de Gisclareny.
DADES EDITORIALS: Col.: La Guita, 4.   Ed.:Columna-Albí.  1995. 

 

AUTOR: CASALS, Ramon. (Prve.)
TÍTOL: La colònia Viladomiu Vell.
DADES EDITORIALS:   Ed.: Amalgama edicions. Berga, juny de 2001.


AUTOR: CASCANTE, Pere
TÍTOL: El palau dels Pinós a Bagà.
DADES EDITORIALS: Col.:  Empedrats, 8. Associació medieval de Bagà, 1999.

 
AUTOR: CASTANY, Josep, i altres.
TÍTOL: El Berguedà: De la prehistòria a l'antiguitat.
DADES EDITORIALS: Col.: Llibres de l'Àmbit.  Ed.: Àmbit de recerques del Berguedà. 1990

 
AUTOR: BUSQUETS, Josep; MONTAÑÀ, Daniel; PUJOL, Joan; SERRA, Rosa
TÍTOL: Gironella. Notes històriques.
DADES EDITORIALS: Col. L'escambell. Ed.: Associació Cultural El Vilatà. Gironella, 1999

 
AUTOR: BUSQUETS, Josep.
TÍTOL: Gironella i la guerra de successió.
DADES EDITORIALS: Col. L'escambell. Ed.: Associació Cultural El Vilatà. Girnoella, 1993.


AUTOR: CLARA, Josep.
TÍTOL: Ramon Vila, Caracremada. El darrer maqui català.
DADES EDITORIALS: Rafael Dalmau, editor. Barcelona, 2002.

 
AUTOR: CLUA, Jordi.
TÍTOL: Les colònies industrials al Berguedà. Estudi d'una transformació econòmica i urbana.
DADES EDITORIALS: Ed.: Consell Comarcal del Berguedà, 1994.

 
AUTOR: ESPUÑA, Francesc.
TÍTOL: La riera de Metge en la industrialització de Berga. 
DADES EDITORIALS: Col.: Els llibres de l'Àmbit, 10. Àmbit de Recerques del Berguedà. Abril 2001.

 
AUTOR: FÀBREGAS ARTIGAS, Jaume.
TÍTOL: La Pobla de Lillet. 1924-1958.
DADES EDITORIALS: Centre d'Estudis Musicals del Berguedà L'espill / Àmbit de Recerques del Berguedà. 1977

 

AUTOR: FELIPÓ, Ramon.
TÍTOL: Mossèn Cinto Verdaguer i el pi de les tres branques. 
DADES EDITORIALS:   Ed.: El mèdol. Tarragona, març de 2003.

 

AUTOR: FELIPÓ, Ramon.
TÍTOL: Queralt. El santuari de laMare de Déu.
DADES EDITORIALS:   Ed.: El mèdol. Tarragona, març de 2004.


AUTOR: FERRER, Llorenç; PIÑERO, Jordi;  SERRA, Rosa.
TÍTOL: El Llobregat, nervi de Catalunya.
DADES EDITORIALS: Col. Fotografia històrica, 2.  Ed.: Angle.1997
Recull del material gràfic exhibit a la exposició del mateix títol.


AUTOR: FORNER, Climent .
TÍTOL: Navàs en viu. Quaranta anys d'història.
DADES EDITORIALS: Edicions de l'Albí.   Berga, Abril de 2002.

 
AUTOR: FRANCÀS, Àngel.
TÍTOL: La Pobla de Lillet. Història, costums i tradicions de la Vall de Lillet.
DADES EDITORIALS: Ed.: Columna-Albí, 1997.

 
AUTOR: FRIGOLA, Ricard; LLARCH, Enric.
TÍTOL: Viladomiu nou: Colònia tèxtil.
DADES EDITORIALS: Col. Biblioteca de classe, 19. Ed.: Graó. Barcelona, 1987.


AUTOR: HIERRO GRANDOSO, Ignasi
TÍTOL: El XIX: Un segle de guerres civils: El Carlisme.
DADES EDITORIALS:   Col. Biblioteca de classe, 19. Ed.: Graó. Barcelona, 1993.

 
AUTOR: HUCH i GUIXER, Ramon.
TÍTOL: Notes històriques de la ciutat de berga.
DADES EDITORIALS:  Col.: La Guita, 1. Ed.: Columna-L'Albí, 1994.
Facsímil de l'edició de 1955


 

TÍTOL: Luz y vida. Periódico obrero defensor de los oprimidos.
DADES EDITORIALS: Centre d'estudis Josep Ester Borràs / Ajuntament de Gironella. Barcelona, 2003. 
Edició facsímil d'aquesta publicació obrera que es va publicar a Gironella entre 1932 i 1933.

 

AUTOR: MARTÍN, Josep M. de.  i  SISTACH, Manuel.
TÍTOL: La prensa periódica bergadana 1812-1969.
DADES EDITORIALS: Museu Municipal de Berga, 1970. 

 
AUTOR: MONTAÑÀ, Daniel  i RAFART, Josep.
TÍTOL: La guerra civil al Berguedà. 
DADES EDITORIALS: Biblioteca Serra d'Or, 102. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991

 
AUTOR: MONTAÑÀ, Daniel;   RAFART, Josep  i PUJOL, Joan.
TÍTOL: Pels camins del contrabàn.
DADES EDITORIALS:  Col.: L'Escambell, 6. Associcació Cultural El Vilatà. Gironella, 1991.

 
AUTOR: MONTAÑÀ, Daniel  i  PUJOL, Joan
TÍTOL: L'Epidèmia de còlera de 1845 al Berguedà. 
DADES EDITORIALS: Ed.: PPU. Barcelona, 1993.

 
AUTOR: NOGUERA CANAL, Josep.
TÍTOL: Berga en temps del canal industrial. (1885-1900)
DADES EDITORIALS: Col.: Llibres de  l'Àmbit.  Ed.: Àmbit de recerques del Berguedà. 1989

 
AUTOR: NOGUERA CANAL, Josep.  / SISTACH i TOMÀS, Manuel. 
TÍTOL: La mineria al Berguedà. 
DADES EDITORIALS:  Els llibres de l'âmbit, 6.  Âmbit de Recerques del Berguedà. Berga, 1991. 


AUTOR: ORIOLA i CASÒLIVA, Josep.  /  SOLER i RIBA, Ramon.
TÍTOL: Relleu fotogràfic de les mines del Berguedà.  
DADES EDITORIALS:  Berimprés. Berga, 1997.

 
AUTOR: PEDRALS, Xavier. 
TÍTOL: El Berguedà a través del temps. Resum d'història.
DADES EDITORIALS:  Centre d'estudis del Berguedà, 1990. 

 
AUTOR: PEDRALS, Xavier. 
TÍTOL: Pere Tomic, la història segons els cavallers. 
DADES EDITORIALS: Col.: L'Escambell, 9. Ed.: Associació ultural El Vilatà; Gironella, 1999. 

 
AUTOR: PEDRALS, Xavier. 
TÍTOL: Pere Tomic: històries i llegendes. El passat segons la noblesa.
DADES EDITORIALS:  Associació Medieval de Bagà, 1998. 

 
AUTOR: ROSIÑOL i ORRIOLS, Joan.
TÍTOL: El passat de la nostra vila. La Pobla de Lillet: recull històric, geogràfic i cultural.
DADES EDITORIALS: Ed. Llar del llibre, 1988. 

 
AUTOR: SANCRISTÒFOL, Jaume.
TÍTOL: La guerra civil a Montclar. (Memòries 1936.1947)
DADES EDITORIALS: Els Llibres de l'Àmbit. Àmbit de Recerques del Berguedà, 1996.

 
AUTOR: SERRA, Rosa; VILADÉS, Ramon.
TÍTOL: La colònia Pons de Puig Reig- (1875-1987)
DADES EDITORIALS: Col.: Els llibres de l'Àmbit.  Ed.: Àmbit de Recerques del Berguedà. Berga, 1987.

 
AUTOR: SERRA, Rosa; CASALS, Lluís
TÍTOL: Colònies tèxtils de Catalunya.
DADES EDITORIALS:  Col.: Patrimoni artístic de la Catalunya Central, 8. Angle Editorial / Fundació Caixa de Manresa. 2000.

 
AUTOR: SOLER i RIBA, Ramon.
TÍTOL: El Guixaró 1890-1989.
DADES EDITORIALS: Impremta Boixader. La Pobla de Lillet, 1993. 

 
AUTOR: TOMIC, Pere.
TÍTOL: Històries e conquestes dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona.
DADES EDITORIALS: Ed.: Centre d'estudis baganesos. Bagà, 1990.

 
TÍTOL: Cent imatges per a la història (I): Gironella.
DADES EDITORIALS: Associació Cultural el Vilatà. Gironella, 1993

 
TÍTOL: Cent imatges per a la història (II): Berga.
DADES EDITORIALS: Associació Cultural el Vilatà. Gironella, 1994

 
TÍTOL: Saldes
DADES EDITORIALS: Col.lecció Imatges i Records. Ed. Viena/Columna. 2001.


AUTOR: VALL i CASAS, Pere
TÍTOL: De colònies tèxtils a parc fluvial.
DADES EDITORIALS:  Col.: Cultura, tècnica i societat, 16. Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya / Marcombo Boixareu editors.

 
AUTOR: VILARDAGA i CAÑELLAS, Jacint
TÍTOL: Historia de Berga.
DADES EDITORIALS: Imp. Luis Tasso; Barcelona 1890.

 
AUTOR: VILARDAGA i CAÑELLAS, Jacint
TÍTOL: Efemérides Bergadanas.
DADES EDITORIALS: Imp. San José; Manresa, 1919.
Data d'actualització: 12/05/2002
Tornar a dalt.