Toca Toca programa de causa efecte mail
  Endevina    
Autors Vanesa Fuentes
Eva Blasco
   

Es tracta d'endevinar un objecte d'una col·lecció a partir de pistes que es presenten en forma de fotografia. Per exemple ales i plomes es correspon a ocell mentre que ales i escala identifica a l'avio
Més que un exercici per treballar mb esl alumnes el pot considerar com un model d'activitat on es treballa l'observació i la lògica.