Toca Toca programa de causa efecte mail
  Lectura Eficaç    
Autors Joaquim Fonoll    

L'exercici consisteix en un bombardeig de paraules senceres o fragmentades on cal assenyalar la paraula diana prement la tecla ESPAI. En aquests exercicis s'ha prioritzat l'activitat de lectura, minimitzant la resposta.
Els exercicis estan agrupats segons els estímuls presentats
- paraules d'una, dues, tres quatre o cinc síl·labes
-parelles diferents: cal indicar quna les parelles de paraula no coincideix
-frases d'amplada variable on cal trobar una paraula