- Josep Formentí Silvestre -

Una manera de fer, una manera de viure