pHEXAO : Guia de utilització


 • EL MENÚ ARXIU

   En aquest menú apareixen totes les opcions de control dels arxius.

   NOU :

   Permet crear una nova valoració eliminant els resultats y les dades actuals.

   OBRIR . EXP :

   Permet carregar en memòria un arxiu de valoració experimental des del disc dur, o el disquet de treball. Inicialment en el disc del programa ja s'inclouen algunes valoracions experimentals realitzades.

   OBRIR . VAL :

   Permet carregar un arxiu de valoració teòric o de simulació des del disc dur o el disquet de treball. En memòria s'hi poden tenir simultàniament valoracions experimentals i teòriques..

   En la línia inferior dreta de la pantalla principal apareixen els noms dels arxius experimentals i teòrics que estan en memòria.

   Per defecte aquests noms són : SENSENOM . VAL y SENSENOM . EXP

   DESAR . EXP :

   Amb aquesta opció es guarden en el disc dur, les dades i resultats de les valoracions experimentals realitzades amb les opcions del menú experiment. Abans de desar els resultats experimentals d'una valoració s'ha d'activar la opció derivada del menú gràfica experimental. En tot cas el programa ja ens indica que abans de desar resultats experimentals , tenim que tenir feta la derivada gràfica.

   Abans de desar el resultats , el programa ens demana que li entrem un nom vàlid d'arxiu.

   El nom que apareix per defecte és el que tenim en la memòria de l'ordinador.

   DESAR . VAL :

   Amb aquesta opció es guarden en el disc de treball , els resultats i les dades de les valoracions teòriques o de simulació realitzades a partir de l'opció Entrar del menú dades.

   Igual que en el cas anterior, el programa ens demana que li entrem un nom vàlid d'arxiu .

   DESAR . TXT :

   Aquesta opció guarda els resultats de les valoracions actuals en un arxiu de tipus text.

   Al obrir el menú, el programa ens demana si volem desar el resultats experimentals, o els de simulació.

   Això té especial interès si es volen incloure els resultats amb altres programes com són els processadors de text.

   DESAR . DBF :

   Aquesta opció guarda els resultats de les valoracions actuals, tan de simulació com experimentals, en el format estàndard de base de dades *. DBF. Per defecte es creen dos camps que són VOL i pH. Amb aquesta opció es poden incloure els resultats de les valoracions, en la majoria dels paquets integrats, i en moltes de les aplicacions de l'entorn windows.

   IMPRIMIR :

   Aquesta opció permet imprimir les dades i els resultats de les valoracions experimentals i de simulació. En la Fig. 13 es dóna un exemple de com surten les dades i els resultats per la impressora.

   SORTIR :

   És l'opció per sortir del programa. Si no s'han desat les dades i els resultats , el programa demana confirmació abans de sortir.
 • EL MENÚ DADES
 • EL MENÚ RESULTATS
 • EL MENÚ AJUSTAMENTS
 • EL MENÚ EXPERIMENT
 • EL MENÚ GRÀFIQUES
 • EL MENÚ R. SEMILOGARIT :
 • La utilitat pHGRAF
 • BIBLIOGRAFIA