L'ÀGUILA REAL

 
CARACTERÍSTIQUES
L'àguila real,(Aquila chrysaetos), au de la família de les rapinyaires autèntic depredador dels camps i símbol majestuós quan vola dominant amb la seva vista tot el passa a molts metres d'on ella s'hi troba.
Normalment on hi viu és l'única àguila del contorn, això vol dir que domini el seu territori.
És un vertebrat amb  una envergadura alar de 2,2 metres i una tonalitat parda clara o escura. Els exemplars joves tenen la cua blanca a l'arrel i fins i tot algunes zones blanques a les ales.

HÀBITAT
L'àguila real és un au molt adaptable. En altres temps era nativa de tota la zona temprada de l'hemisferi Nord. Al centre d'Europa va patir un fort extermini. A la península Ibèrica viu als Pirineus i altres serralades.

REPRODUCCIÓ
Són amants del seu territori on tenen diferents nius, alguns molt antics i els van utilitzant rotativament. Aquests nius no es troben a la part més alta del mont on viuen; normalment els hi fan en coves rocalloses i només a vegades als arbres i generalment en una zona més baixa que el seu territori de caça.
L'incubació comença entre març i maig i té una durada aproximada de 43 dies. Només incuba la femella, restant al niu fins i tot després que els petits n'han sortit de l'ou fins a 5 setmanes que és quan els hi sortint les plomes. A les hores, el pollet, normalment únic, es queda sol, rebent l'aliment un cop al dia.Quan han passat 8 setmanes, l'àguila té el plomatge complert i als 80 dies ja comença a volar.
La maduresa sexual l'assoleixen antre els cinc i sis anys.

ALIMENTACIÓ
És un caçador carnívor que persegueix la seva pressa entre els animals que d'un certa grandària, que des de les altures a les que vola no en té problemes per a veure, degut a la seva bona vista, però no és insistent i si després d'uns metres de persecució no ha pogut caçar, abandona. Normalment li agrada caçar cabrits, xais i animals més petits, però en cas de necessitat arriba a caçar animals cervatells i animals de tamany important.