Conte recollit per Andreu Ferrer a Menorca.


Aquesta rondalla ens diu que tenir resposta per a tot no és senyal de gran intel.ligència. El protagonista és un beneit que aconsegueix arribar a rei sense deixar per això de ser beneit.