Fitxes per a treballar l'ortografia de la llengua catalana en el cicle superior de primària i/o primer cicle de secundària


Fitxa explicativa:  EM / HEM 


 
                        EM  /  HEM
EM =   Pronom feble de 1ª persona  ( A MI ). 
             Per exemple: Em rento
HEM = Auxiliar del verb haver. He sortit
                                                  Has  sortit
                                                  Ha sortit
                                                  Hem sortit
                                                  Heu sortit
                                                  Han sortit
TRUC:  Sempre que es pugui substituir per HAVÍEM s'escriu amb HAC
               Per exemple: Hem vingut  (Havíem vingut)
CATALÀ: EM ( em rento)
                    HEM ( hem arribat )
CASTELLÀ: ME (me lavo)
                         HEMOS (hemos llegado)