Índex :
 
 
                                   Loreta , l' oreneta. 

                          Els amics.                

                          Els arbres del pati.