Clica aquí si vols veure la informació
Clica aquí si vols anar a l'àlbum
Activitats pel Cicle Inicial
Coneixement del Medi Social
Coneixement del Medi Natural
Llengua Catalana
Matemàtiques
 • Intenció: comprendre i interpretar l’ordre lògic d’una sèrie: camins de bolets
 • Fitxa de treball 1
 • Intenció: comprendre i interpretar l’ordre lògic d’una sèrie: camins de bolets
 • Fitxa de treball 1
 • Intenció: comprendre i interpretar l’ordre lògic d’una sèrie: camins de bolets
 • Fitxa de treball 1
 • Intenció:utilitzar estratègies i lògica per un joc de taula
 • Activitat 2
 • Intenció: utilitzar estratègies i lògica per un joc de taula; tres en ratlla
 • Activitat 3
 • Intenció: observar i dissenyar figures geomètriques
 • Fitxa de treball 20
Activitats pel Cicle Mitjà
Coneixement del Medi Social
Coneixement del Medi Natural
Llengua Catalana
Matemàtiques
Activitats pel Cicle Superior
Coneixement del Medi Social
Coneixement del Medi Natural
Llengua Catalana
Matemàtiques