Crèdits
  • Projecte elaborat per Jordi Galdeano Carretero
  • Supervisió del projecte: Pere Marquès Graells ( Professor titular de Tecnologia Educativa, del Departament de Pedagogia Aplicada ) UAB
  • La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Modalitat B:2
  • Curs acadèmic 2006-2007
  • Adreça de correu electrònic: jgaldean@xtec.cat
  • Agraïments: a José A. Pérez , Jordi Jubany i de forma especial a la meva filla, Joana