Guia dús

Menú general

Índex
Introducció a la Guia
Menú inicial
Anem a veure l’àlbum: la portada
Anem a veure l’àlbum: una pàgina
Anem a veure l’àlbum: un cromo
El menú de les fitxes de treball i activitats
Una fitxa de treball
Les activitats
Tota la informació
Guia didàctica
Introducció a la Guia
 • La Guia d’ús que es mostra a continuació és un exemple del format de totes les col·leccions excepte la Col·lecció autos d’època i la Col·lecció Fòrmula – 1, perquè les imatges que s’utilitzen en ambdues canvien la seva visualització. Aquest canvi només influeix a l’àlbum, la resta del funcionament és igual a totes.
 • El que és pretén amb aquesta Guia d’ús és fer entendre totes les possibilitats que es poden abastar. No obstant, sempre es pot fer servir l’àlbum i les fitxes de treball i activitats sense prèviament haver visitat la Guia d’ús.
Menú inicial
 • En aquesta imatge teniu representat el menú inicial Índex de la col.lecció, dividit en dos apartats: alumnes i mestres, amb dos apartats comuns: àlbum i activitats-fitxes i tres exclusius pels docents; guia didàctica, guis dús, i tota la informació (continguts). També apareix enllaços al menú general, mapa web i títol de crèdits.
Anem a veure l’àlbum: la portada
 • En aquesta imatge teniu representada la portada de l’àlbum (Mapa-índex) on s’explica cada apartat del mateix. Es troben representats els cromos de la col.lecció, mitjançant unes imatges en miniatura (icons) o mini-cromos.
Primera pàgina de l’àlbum
Clicant al ratolí aquí, anireu a la primera pàgina de l’àlbum.
La identificació de la col.lecció
Aquí teniu el logo i nom representatiu de la col.lecció.
   

   
Clica aquí si vols anar al menú inicial
Si cliqueu sobre el logo anireu al menú inicial.
Mapa - índex
Aquest títol us diu que esteu davant de la portada de l’àlbum en format mapa-índex com a primera pàgina
   
   
Anar directament al cromo que vulgui
Clicant a cada cromo, anireu directament a la seva pàgina. A sota de cada mini-cromo veuru el nom de cada animal.
Una forma de classificarla col.lecció
Els animals estan agrupats
pel tipus de paisatge en el
que viuen.

   
Anem a veure l’àlbum: una pàgina
 • En aquesta imatge tenim representada la primera pàgina de l’àlbum de cromos, totes tenen el mateix format.
Per navegar
Si cliqueu en els diferents animals us podreu moure per les pàgines:
enrere
portada mapa-índex
endavant

La identificació de la col.lecció
Aquí teniu el logo i e nom representatiu de la col.lecció.
   

   
L’estatge: una forma de classificar
Els animals estan agrupats
pel tipus de paisatge en el
que viuen, així com sí són mamífers, aus, rèptils, amfibis...
   
   
   
Informació de l’estatge
Aquest requadre ens explica l’alçada a la qual es troba, el clima, etc.

Tres cromos en un
El primer cromo en primera opció us ofereix la imatge de l’animal en blanc i negre amb un fons en color i una informació afegida:
. nom popupar de l’animal
. nom científic
. tipus d’animal: mamífer, ocell, amfibi, rèptil...
En segona opció, podreu veure tota la informació de l’animal que fonamentalment tracta sobre: característiques morfològiques, alimentació, reproducció...


   
Anem a veure l’àlbum: un cromo

El primer cromo us ofereix la imatge de l'animal en blanc i negre amb un fons en color i una informació afegida:

 • nom popular de l'animal
 • nom científic
 • tipus d'animal: mamífer, ocell, amfibi, rèptil...
El segon cromo és la fotografia en color de l'animal. Apareix clicant sobre el primer cromo
El tercer cromo el veureu si torneu a clicar que pot variar segons el tipus d'animal que fonamentalment tracta sobre: característiques morfològiques, alimentació, reproducció...
El menú de les fitxes de treball i activitats
 • En aquesta imatge teniu representat el menú general de les activitats que fa referència a la Col.lecció fauna catalana .

Tota la informació Clicant aquí, anireu a la graella on trobareu tota la informació, aquesta pàgina està recomenat el seu accés al professor/a per tal de fer la correcció, a part de la guia didàctica

La identificació de la col.lecció
Aquí teniu el logo i e nom representatiu de la col.lecció.
   

   
Anar a l’àlbum
Clicant aquí,
anireu a la portada, mapa-índex de l’àlbum.

Àrees de coneixement
Les fitxes i activitats estan repartides per àrees de coneixement: matemàtiques, català, socials i naturals
Fitxes i activitats per cicles
Les fitxes i activitats estan distribuïdes pels tres cicles de primària: inicial, mitjà i superior

   
Intenció
Totes les fitxes i activitats es troben enquadrades dins d’una intenció d’aprenentatge: ordenar, seriar, classificar, cercar informació ...La fitxa de treball
Cada intenció té unes fixes de treball numerades.


   
Una fitxa de treball
 • En aquesta imatge teniu representada una fitxa de treball amb format A-4 dissenyada per treure-la per la impressora.

Intenció.
Aquí us informa sobre el que treballa la fitxa: seriar, ordenar, classificar...


La identificació de la col.lecció
Aquí teniu el logo i e nom representatiu de la col.lecció.
  Número de fitxa
Per tal de tenir una identificació les fitxes estan numerades

Connexió a l’àlbum
Clicant aquí anirem a la portada de l’àlbum.


Nom i cognoms de l’alumne/a.
L’alumne escriurà el seu nom i cognoms a la fitxa, per tenir constància del seu treball.

 
   
Data i curs
L’alumne/a té un aparta per escriure el nom i la data.Enunciat de les activitats
Les activitats estan dissenyades per què siguin interactives, que l'alumne/a pugui actuar, tingui capacitat de fer accions: escriure, arrossegar, clicar, dibuixar, mesurar, fer moure instruments...


   
Una activitat
 • En aquesta imatge teniu representada una activitat amb format A-4 dissenyada per treure-la per la impressora.

Intenció.
Aquí us informa sobre el que treballa la activitat: seriar, ordenar, classificar...


La identificació de la col.lecció
Aquí teniu el logo i e nom representatiu de la col.lecció.
  Número de fitxa
Per tal de tenir una identificació les fitxes-activitats estan numerades

Connexió a l’àlbum
Clicant aquí anirem a la portada de l’àlbum.


Nom i cognoms de l’alumne/a.
L’alumne escriurà el seu nom i cognoms a la fitxa-activitat, per tenir constància del seu treball.

 
   
Data i curs
L’alumne/a té un aparta per escriure el nom i la data.Enunciat de les activitats
Les activitats estan dissenyades per què siguin interactives, que l'alumne/a pugui actuar, tingui capacitat de fer accions: escriure, arrossegar, clicar, dibuixar, mesurar, fer moure instruments...


   
Tota la Informació
 • En aquesta imatge teniu representada la graella de tot el contingut que treballa la col.lecció. I on podreu mirar qualsevol aspecte, està pensada com a eina pel professorat, resoldre dubtes...

Guia didàctica
 • En aquesta imatge teniu representat l'índex de la guia didàctica: objectius, continguts per cicles, i el recull de totes les fitxes amb orientacions pedagògiques i solucionari.